Nova generacija polaznika Petnice

Istraživačka stanica Petnica završila je proces izbora novih polaznika za obrazovne programe u 2016. godini. Preko hiljadu srednjoškolaca iz cele naše zemlje, ali i regiona, na seminare u Petnici kreću uskoro.


Na konkursu za učešće na obrazovnim programima u 2016. godini Istraživačkoj stanici Petnica se prijavilo oko dve hiljade zainteresovanih srednjoškolaca iz svih krajeva naše zemlje, ali i Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije.

  • Tim koji je pregledao sve pristigle prijave činilo je 70 saradnika IS Petnica. Svi oni su ili postdiplomci ili već rade kao naučnici, ali imaju i veliko pedagoško iskustvo u Petnici. Svaku prijavu je pogledalo bar 5 ljudi. Na osnovu zbirnih ocena odlučeno je koji kandidati će biti pozvani na programe u ovoj godini – kaže Nikola Božić, rukovodilac u IS Petnica.


Programi u Petnici traju cele godine i odvijaju se u sezonskim ciklusima. Svaki polaznik na nekom od 17 disciplina prirodnih, društvenih i tehničkih nauka, u ovoj našoj prestižnoj obrazovnoj instituciji može godišnje provesti i po mesec dana. Tokom boravka u Petnici oni na raspolaganju imaju najmoderinije laboratorije, naučnu operemu, računare, biblioteku, resursni centar… Pod nadzorom svojih mentora sa poznatih domaćih i stranih naučnih instituta i fakuleta ovi talentovani srednjoškolci realizuju svoje male naučne projekte.

  • U poslednjih nekoliko godina, zbog uslova za rad i učenje, broj zainteresovanih za programe u Istraživačkoj stanici stalno raste. U 2016. godini očekujemo i rekordan broj programa za studente, kao i nekoliko stručnih konferencija – zaključuje gospodin Božić.

Istraživačka stanica Petnica je samostalna i nezavisna instirucija koja se bavi razvojem naučne kulture, naučne pismenosti, obrazovanja i kulture. Njene aktivnosti su najvećim delom usmerene na mlade – na učenike i studente, kao i na obuku nastavnika u novim tehnikama, metodama i sadržajima u oblasti nauke i tehnologije. Programi Petnice obuhvataju širok spektar oblasti i disciplina u okviru prirodnih, društvenih i tehničkih nauka.

You may also like...