Oduzete dve jedinke zaštićene vrste papagaja

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine tokom vanrednog inspekcijskog nadzora u Carinskoj ispostavi železničke stanice Beograd u automobilu fizičkog lica pronašla je dve jedinke papagaja, bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

Inspekcijski nadzor je obavljen u saradnji sa ornitologom Prirodnjačkog muzeja koji je identifikovao vrste. Utvrđeno je da se radi o vrstama koje su zaštićene CITES konvencijom (Konvencija o međunarodnom prometu ugroženih vrsta divlje faune i flore). Jedna jedinka – kakadu (Cacatua sulphurea sulphurea) se nalazi na dodatku I CITES konvencije, a druga – patagonac (Cyanoliseus patagonus patagonus) se nalazi na dodatku II pomenute konvencije. Jedinke su uvežene iz Crne Gore bez odgovarajuće prateće dokumentacije.

Za promet pomenutih vrsta, njihovih delova i derivata, potrebna je izvozna CITES dozvola zemlje izvoznice i uvozna CITES dozvola zemlje uvoznice. Republički inspektori su privremeno oduzeli jedinke i podneli hitan Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv počinioca, s obzirom da se radi o osobi sa stalnim mestom boravka u Velikoj Britaniji. Prekršajni sud je počiniocu izrekao novčanu kaznu u iznosu od 25.000 dinara i zaštitnu meru oduzimanja ptica.

Republički inspektori su preuzeli ptice i privremeno ih smestili u prihvatilište.

You may also like...