Srbija ima jasnu strategiju za energiju

Srbija je uspostavila veoma jasnu strategiju koja se bavi energijom i ima jasne ciljeve koji će služiti da se ona i ostvari – rekao je Vladimir Rakhmanin, zamenik generalnog sekretara, Sekretarijata energetskih povelja, na Međunarodnoj konferenciji ’’Energetika i održivi razvoj’’ koja je održana u Kragujevcu.

 • Ova konferencija se održava na vreme zato što su pitanja energetske efikasnosti veoma važna i da će se na ovom

  Vladimir Rakhmanin, zamenik generalnog sekretara, Sekretarijata energetskih povelja

  Vladimir Rakhmanin, zamenik generalnog sekretara, Sekretarijata energetskih povelja

  mestu doneti vrlo važni odgovori – kako kaže Vladimir Rakhmanin iz Sekretarijata energetskih povelja, jer je važno biti u središtu dešavanja ovih aktivnosti zato što je Kragujevac poznat kao industrijski centar, pa su zbog toga energetska pitanja u fokusu aktivnosti koje se vrte oko industrije u Kragujevcu – ističe Rakhmanin. Srbija se nalazi u središtu Evrope i zato je na pravom mestu da uspostavi saradnju kako sa Evropskim državama tako i tradicionalno dobru saradnju i bratski odnos sa državom kao što je Ruska federacija. U Sekretarijatu za energetsku povolju su zadovoljni što je Srbija tamo gde jeste, što je voljna da sarađuje i zato – kako kaže Rakhmanin spremni smo da idemo onoliko daleko koliko je Srbija spremna da ide u ostvarivanju ciljeva koji važe za potpisnike Energetske povelje.

Na Međunarodnoj konferenciji ’’Energetika i održivi razvoj’’ koja je održana u Kragujevcu, održano je 8 okruglih stolova sa različitom aktuelnom tematikom u oblasti energetike i održivog razvoja. Predstavljeni su radovi eminentnih stručnjaka iz oblasti energetske efikasnosti, zaštite životne sredine i korišćenja obnovljivih izvora energije. Glavna tema konferencije bila je energetska efikasnost, prvenstveno zbog neracionalne upotrebe energije u Srbiji.

 • Energetski kapaciteti Republike Srbije su jedan od osnovnih strateških stubova, održanja, očuvanja i unapređenja naše

  Aleksandar Vesić- pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja

  Aleksandar Vesić- pomoćnik ministra životne sredine i prostornog planiranja

  države jer – prema rečima Aleksandra Vesića pomoćnika Ministra mi imamo ogromne kapacitete i treba da predstavljamo lidera u okruženju za proizvodnju energije, jer posedujemo neophodne resurse. Preduslov ulaska u Evropsku uniju za postojeća postrojenja koja trenutno zagađuju životnu sredinu je da prestanu to da čine – ističe Vesić i dodaje da su za to potrebna ogromna ulaganja. Mi sada zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike i Elektroprivredom Srbije nalazimo odgovarajuća sredstva za investiranje u postrojenja za odsumporavanje, nove elektrofiltere i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, dodaje on.

Srbija ima obavezu da u narednih 8 godina dostigne odgovarajuće standarde i da postignemo smanjenje zagađenja iz energetskih objekata. Srbija je potpisivanjem ugovora o energetskoj zajednici Jugoistočne Evrope prihvatila važeće standarde iz oblasti energetske efikasnosti. Tako se u našoj zemlji već realizuju programi koji prvenstveno imaju za cilj povećanje energetske efikasnosti za 20 odsto do 2020. godine.

Konferencija "energetika i odrzivi razvoj"

 • U toku je izrada zakona o racionalnoj upotrebi energije, gde ćemo – kako kaže prof. Dr Vladan Karamarković iz Ministarstva rudarstva i energetike, energetske subjekte da obavežemo u isto vreme i da podstičemo da štede energiju. Planira se i osnivanje Fonda za energetsku efikasnost gde bi se finansirali projekti iz energetske efikasnosti. Da bismo pospešili štednju formiraćemo energetske revizore koji će imati za cilj da periodično na 3 odnosno 5 godina, zavisno od vrste postrojenja vrše reviziju i nakon toga nalažu određene mere štednje koje korisnici moraju da realizuju – ističe on. To se pre svega odnosi na povećanje energetske efikasnosti u proizvodnji i distribuciji toplotne energije, zgradarstvu, poljoprivredi i saobraćaju.

Međunarodnu konferenciju Energetika i održivi razvoj organizovali su Ministarstvo rudarstva i energetike i Grad Kragujevac u saradnji sa kompanijom Fiat Srbija.

You may also like...