Treća regionalna konferencija o proceni uticaja na životnu sredinu u Vodicama

Treća regionalna konferencija o proceni uticaja na životnu sredinu održana je od 13. do 16. septembra 2017. godine u Vodicama u Republici Hrvatskoj, u organizaciji Hrvatskog udruženja stručnjaka za zaštitu prirode i životne sredine.

Konferencija predstavlja važan regionalni događaj budući da svake godine okupi više od 300 učesnika iz oko 22 zemlje, angažovanih u različitim sektorima zaštite životne sredine i prirode.

Konferencija je ujedno jedinstvena prilika i okvir za uspostavljanje saradnje stručnih institucija iz različitih zemalja, kao i platforma kroz koju stručnjaci i zainteresovane strane u postupku zaštite životne sredine dele iskustva iz prakse. Konferencija se svake godine organizuje u cilju okupljanja svih učesnika u zaštiti životne sredine i prirode i ostvarivanja uslova za konstruktivni i demokratski dijalog za međusobnu razmenu znanja, iskustva i stavova.

Rad u okviru Konferencije bio je usmeren na prevazilažnje prakse koja često dovodi do usporavanja, odnosno produbljivanja postupka usled neuspostvljenog odnosa partnerstva između zainteresovanih strana koji kao posledicu ima nesigurnost za realizaciju incesticija koje su uslov za održivi razvoj. U svetlu korišćenja Evroskih fondova ovakve nesigurnosti mogu predstavljati značajne prepreke, jer je deo ovog postupka vezan za uslove zaštite životne sredine i prirode kao preduslova za povlačenje sredstava iz fondova, bilo da se radi o strateškim procenama uticaja na životnu sredinu u okviru operativnih programa ili pojedinačnih zahteva. Upravo zato glavni cilj ove treće po redu regionalne konferenicije jeste da se uklone barijere u komunikaciji i poveća razumevanje i poverenje između zaintereosvanih strana uz uvažavanje stručnih znanja i prakse.

Imajući u vidu interdisciplinaronst, odnosno širinu teme, rad Konferencije bio je podeljen u pet sekcija u okviru kojih je predstavljeno 111 tematskih prezentacija:

  • Strateška procena uticaja na životnu sredinu;
  • Procena uticaja na životnu sredinu,
  • Zaštita prirode i održivo korišćenje prirodnih resursa,
  • Uključivanje javnosti,
  • Zaštita životne sredine i finansiranje.

Uvažavajući regionalni značaj rada u oblasti zaštiti prirode u vođenju i moderiranju sekcije Zaštita prirode i održivo korišćenje prirodnih resursa učestvovao je mr Aleksandar Dragišić, direktor Zavoda za zaštitu prirode Srbije. U okviru sekcije predstavljeno je više od 20 tematskih radova koji su činli osnov za dijalog o zaštiti prirode u regionu.

Tokom Konferencije održana su i dva okrugla stola na temu strateške procene uticaja na životnu sredinu i ocene prihvatljivosti za ekološku mrežu odnosno NATURA 2000 područja, za koje je zaključeno da imaju najveću potrebu za pozitivnim promenama. Uz okrugle stolove održana je i sesija o relaizaciji ESPOO konvencije Evropske komisije Ujedinjenih naroda za Evropu i Protokolu o strateškoj proceni životne sredine i Bukureštanskog ugovora između zemalja Jugoistočne Evrope – dobre prakse i izazovi u postupcima prekogranične procene uticaja na životnu sredinu i prekogranične strateške procene uticaja.

Konferencija je održana pod pokroviteljstvom predsednice Republike Hrvatske Kolinde Grabor-Kitanović, Ministarstva zaštite životne sredine i energetike, Ministarstva mora, trgovine i infrastrukture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Evropske Unije, Hrvatske agencije za životnu sredinu i prirodu i Hrvatske privredne komore. Konferencija je održana u partnerstvu sa UNECE (United Nations Economic Commission for Europe), dok je zeleni partner bio Hrvatski patner za zelenu izgradnju.

Zbornik radova sa Konferencije
Prezentacije radova sa Konferencije

Izvor: Zavod za zastitu prirode Srbije

You may also like...