Podrška istraživačima u Srbiji

Komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja povezivanjem istraživača na fakultetima i institutima sa privatnim sektorom, kao i jačanje centara za transfer tehnologije na univerzitetima u Srbiji glavni su ciljevi Programa za transfer tehnologije (Program TTF).

Ovaj program je deo Projekta podrške istraživanju, inovacijama i transferu tehnologije, vrednom 6,9 miliona evra, koji finansira Evropska unija sa 4,9 miliona evra iz pretpristupnih fondova (IPA 2013), a sufinansiraju Vlada Republike Srbije i domaći privatni sektor sa po 1 milion evra. Ovaj projekat sprovodi Fond za inovacionu delatnost u saradnji sa Svetskom bankom.

Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji

  • Prethodni projekat Fonda za inovacionu delatnost pokazao je da u Srbiji ima inovativnih preduzetnika koji su u stanju da pruže i proizvode i usluge sa velikom dodatom vrednošću i za domaće i strano tržište. Danas najavljujemo novi projekat Fonda koji bi trebalo da značajno ojača veze naših naučno-istraživačkih organizacija, pre svega visokog obrazovanja, sa privatnim sektorom i privredom koja se zasniva na znanju i visokoj tehnologiji. Inovacije su nešto što razvijamo svakoga dana. Da bismo svi imali koristi od njih, moramo da ih prepoznamo i podržimo pre svega na institucionalnom nivou – rekao je Srđan Verbić, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, otvarajući skup.

Program TTF je pilot program za podršku naučno-istraživačkoj zajednici u Srbiji. Lokalnim centrima za transfer tehnologije pri univerzitetu u Beogradu, Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu, kao i državnim naučno-istraživačkim institutima on omogućava da za razvoj istraživanja koja imaju komercijalni potencijal nađu partnera u privatnom sektoru i svoju inovaciju iznesu na tržište.

  • Pozdravljam opredeljenje Vlade Srbije za razvoj inovacionog sektora, koje treba da uključuje i finansiranje i aktivno povezivanje istraživača iz akademskih krugova sa zainteresovanim investitorima iz privatnog sektora. Razvoj privrede zasnovane na znanju, kojoj Srbija teži, zavisiće od dugoročnog i održivog angažovanja. Evropska unija u tome podržava Vladu i resorno ministarstvo. Kao najveći donator u Srbiji poslednjih 15 godina, Evropska unija i ovim projektom i u okviru njega Programom TTF, nastavlja da doprinosi stvaranju što boljih uslova za istraživače u Srbiji – kaže Ambasador Majkl Devenport, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji.

Centralna kancelarija za transfer tehnologije pri Fondu za inovacionu delatnost, koja sprovodi Program TTF, nudi usluge poput ocene tehnološke i komercijalne spremnosti inovacije, podizanje nivoa komercijalne spremnosti finansiranjem dodatnog razvoja inovacije u visini oko EUR 10 000, definisanje i sprovođenje strategije za komercijalno iskorišćavanje inovacije, i nalaženje komercijalnih partnera.

  • Inovacioni potencijal u Srbiji je nesporan. Kroz naše ruke prošle su predhodnih godina stotine inovativnih projekata. Ali, nedostaje institucionalni mehanizam koji će obezbediti da se te ideje razviju i iznesu na tržište, gde dobijaju svoj pun smisao. Za to su potrebna novčana sredstva, koja hronično nedostaju, ali i stručna podrška u nalaženju odgovarajućeg partnera iz komercijalnog sektora, pomoć pri zaštiti intelektualne svojine, dobar poslovni plan… Sve to, prvi put na jednom mestu, sada mogu da dobiju domaći istraživači zahvaljući Programu TTF – kaže Ivan Rakonjac, v.d. direktor Fonda za inovacionu delatnost.

O svim detaljima u vezi sa Programom TTF zainteresovani se mogu informisati na Fond za inovacionu delatnost

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

You may also like...