Pomor jata sivih ždralova

Apel svim relevantnim institucijama Republike Srbije da se preduzmu hitne mere u cilju savesnog odnosa prema očuvanju životne sredine.

Evropski pokret, Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, Vojvođanska zelena inicijativa kao organizacije civilnog društva, brojni pojedinci i pojedinke koje se bave zaštitom životne sredine zahtevaju hitno preispitivanje pesticida koja su u upotrebi u Srbiji kao i zabranu svih pesticida koji su zabranjeni za upotrebu u EU. Nedopustiv je nemar stručne javnosti Srbije po pitanju sve učestalijeg pomora ptica kao i ignorantski stav relevantnih institucija, službi i inspekcija. Nakon pomora orlova beloperana, 24. aprila se dogodio pomor jata sivih ždralova. Jato se sastojalo od 19 ptica koje su bile u preletu nad Srbijom, pronađeni su na državnoj parceli kukuruza, koja je izdata u zakup na oko 8 kilometara severoistočno od Čoke. Inspekcije za zaštitu životne sredine, veterinarska i fitosanitarna inspekcija su izašle na teren. Analizom uzorka u akreditovanoj laboratoriji „Sojaprotein“ u Bečeju, utvrđena je desetostruko veća doza Furadana (karobofuran) od dozvoljene (91 miligram po kilogramu semena), rezultati su prosleđeni ministartstvu Poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Iako je promet ovog pesticida zabranjen od 1. januara 2014. a zabrana primene stupa na snagu 30 juna ove godine, i dalje se ogromne količine nalaze u prometu i dostupne su na pijacama i vašarima. Ostaje pitanje čime se bave inspekcijske službe Republike Srbije i zašto se promet istih ne evidentira pri prodaji imenom i prezimenom kupca. Da li se relevantne institucije bave uticajem na zagadjenja tla, da li imamo procenu uticaja na podzemne vode? Zapanjujuća je nemarnost i odsustvo podataka sa kolikim procentom ulaze pesticidi (i sa kakvim efektima) u proizvodnju stočne a time i ljudske ishrane. Šta je sa zagađenjem rečnih tokova?
Poraženi smo najnovijim trovanjem orla beloperana kod Svilojeva, koji je pronađen mrtav, sa glavom patke otrovane furadanom u kljunu. Šta bi još trebalo da se desi i koliko udruženja i građana treba da stoji iza apela da bi se pokrenule nemarne i neodgovorne nadležne službe!?

You may also like...