Pronađena retka vrsta ptice bukavac

Retka vrsta ptica, bukavac, pronađena je u dvorištu klanice „Mak“ iz Doljevca. Pticu su preuzeli članovi udruženja Zooplanet iz Niša i obavestili nadležne inspekcijske organe.


Republička inspekcija za zaštitu životne sredine obavila je stručni nadzor sa ornitologom iz Zavoda za zaštitu prirode Srbije i utvrdila da je pronađena veoma retka vrsta ptice bukavac, Botaurus stellaris, koja se nalazi u Prilogu 1 Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva.
Po nalogu ornitologa ptica je predata na čuvanje predsedniku udruženja Zooplanet iz Niša. Nakon oporavka, ptica će biti vraćena u prirodu.

You may also like...