Revizija LEAP-a grada Kragujevca

 

Lokalni ekološki akcioni plan grada Kragujevca bazira se na potrebi da se životna sredina oslobodi negativnih posledica ubrzanog ekonomskog razvoja. Kao i u ostalim gradovima u Srbiji i u Kragujevcu su među najvećim problemima aeozagađenje, otpad, zaštita voda i buka, kao i nedovoljno ekološko obrazovanje građana. Revizija aktivnosti ovog strateškog dokumenta doprineće smanjenju štetnog uticaja na životnu sredinu. Stari LEAP važio je do kraja 2014-te, a u toku su pripreme za izradu novog kako bi se uradila revizija aktivnosti ovog strateškog dokumenta. Akcionim planovima je predviđena realizacija u oblasti zaštite životne sredine, po principu korak po korak. LEAP je urađen u saradnji sa javnim preduzećima i drugim institucijama i veliki deo sistematizovane problematike se realizuje kroz njihove planove i programe. U okviru starog LEAP-a urađena je Strategija razvoja saobraćaja za period od 2012. do 2022. godine, kao i program za kontrolu kvaliteta vazduha na teritoriji Kragujevca. Kada je reč o otpadu izrađen je i usvojen Lokalni plan upravljanja otpadom grada Kragujevca, katastar divljih deponija od strane gradske Čistoće, a odeljenje za zaštitu životne sredine izradilo je registar zagađivača i operatera. Takođe je urađen dokument Akustično zoniranje grada od strane Instituta za javno zdravlje.

  • LEAP kao jedan centralni dokument vezan za ekologiju služi da se sistemski priđe rešavanju problema koji se tiču Vladimir Maksimović, član Gradskog većaekologije, taj dokument je istekao i očekujemo da na sledećoj skupštini donesemo odluku o reviziji ovog strateškog dokumenta. On je bitan jer moramo da identifikumemo probleme koji postoje u oblasti ekologije i da napravimo plan kako da ih rešimo. Novi plan trebalo bi da sumira ono što je urađeno i šta je potrebno uraditi još u narednom periodu kada je reč o ekološkim problemima u gradu – istakao je Vladimir Maksimović, član Gradskog veća.

 

Akcioni planovi su predvideli rešavanje ekoloških problema uz podršku Skupštine grada, nadležnog ministarstva, međunarodnih fondova, kredita, donacija. Inače akcioni plan zaštite životne sredine sprovodiće različite interesne grupe i sektore uz korišćenje dostupnih resursa i već započetih akcija.

You may also like...