Najveći projekat izgradnje solarnog parka na svetu

Državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Bojan Đurić prisustvovao je predstavljanju sporazuma o realizaciji investicionog projekta u obnovljive izvore energija između Securum Equity Partners Europe SA i MX Group, najvećeg italijanskog proizvođača fotonaponskih panela.
Kompanija Securum Equity Partners Europe SA, sa sedištem u Luksemburgu, potpisala je 17. novembra 2011. godine sa Vladom Republike Srbije Okvirni sporazum o realizaciji investicionog projekta u obnovljive izvore energije, i to izgradnjom 100 fotonaponskih polja od 10 MW svako, ukupne instalirane snage od 1000 MW.

  • Ovo je veliki projekat, pojedinačno najveći projekat izgradnje solarnog parka na svetu, koji će predstavljati jedinstvenu energetsku celinu. Ukupna investicije je oko 2 milijarde eura. Izgradnja će trajati od 3 do 5 godina i zaposliće između 2.500 i 3.000 ljudi. Na upravljanju će biti zaposleno od 500 do 600 visoko obučenih ljudi – rekao je državni sekretar u Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Bojan Đurić.

Projekat će biti realizovan kroz 4 godine, i predviđa instalaciju fotonaponskih sistema na zemljištima ukupne površine 3000 ha. Proizvedena električna energija biće namenjena izvozu i neće biti korišćena podsticajna sredstva Republike Srbije. Za realizaciju će se koristiti zemljišta koja se nalaze u regionima Republike Srbije sa najvećom efikasnošću sunčeve ozračenosti i u blizini dalekovoda sa odgovarajućim kapacitetom za prenos električe energije. Takođe, parametar za korićenje zemljišta je da su marginalna, jer je strateška i etička odluka kompanije da ne upotrebljava ona zemljišta namenjena poljoprivredi.

  • U velikom broju zemalja kojima je ovaj projekat bio ponuđen, izabrana je Republika Srbija, upravo zbog spremnosti institucija Vlade Republike Srbije da prihvate projekat, geografskog položaja zemlje, idealnih klimatskih uslova za obnovljive izvore energije, kao i visoko obrazovanog i kvalifikovanog kadra. U Srbiji postoje veliki broj inostranih firmi koje posluju upravo iz razloga što su ovde izuzetno povoljni uslovi investiranja – rekao je predstavnih firme Securum Equity Partners Europe SA Alesio Kolusi.

Ugovor je potisan 19. februara 2012. između Securum Equity Partners Europe SA i MX Group, najvećeg italijanskog proizvođača fotonaponskih panela, i trećeg u Evropi, vezan za nabavku celokupne komponentistike vezane za projekat. Ugovor predstavlja najveću nabavku fotonaponske komponentistike ikada realizovanu na svetskom nivou: 1.755.000.000 evra + pdv.

  • Razmatramo mogućnost da otvorimo fabriku za proizvodnju fotonaponskih panela, kako za ovaj projekat, tako i za izvoz u budućnosti. Na ovaj način biće zaposleno oko 100 visokoobrazovanih ljudi – rekao je predstavnik kompanije MX Group Karmelito Denaro.

Zahvaljujući pozitivnom odgovoru od strane institucija Republike Srbije, razmatrane su i mogućnosti otvaranja fabrike u Republici Srbiji za proizvodnju fotonaponskih panela. Iz MX Group naveli su sledeće mogućnosti, zavisno od uslova koji će im biti ponuđeni: kapacitet proizvodnje mogao bi se kretati između 80-120 MW godišnje fotonaponskih panela, sa godišnjim prometom od 40-70 miliona evra, zapošljavajući konstantno 80 osoba (menadžera, tehničara, radnika…).

You may also like...