Merna stanica u naselju Zajača

Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja u saradnji sa Agencijom za zaštitu životne sredine, postavilo je mernu stanicu za praćenje kvaliteta vazduha u naselju Zajača kod Loznice.


U dvorištu Osnovne škole u Zajači udaljenoj oko 300 metara od topionice, mernu stanicu su postavili stručnjaci Agencije za zaštitu životne sredine, u prisustvu republičkog inspektora za zaštitu životne sredine. Na lokaciji gde je merna stanica postavljena, kumulativno će biti registrocani uticaji topionice, tla dvorišta škole, obližnjeg sportskog terena i puta koji vodi od topionice prema Loznici. Uzorkovanje vazduha će se vršiti u kontinuitetu. Periode uzorkovanja odredila je Agencija na po 15 dana, nakon čega će se uzorci nositi na analizu, a analiziraće se suspendovane čestice PM10 i olovo.
Po završetku analiza, svakih 15 dana, javnost će biti obaveštena o rezultatima. U slučaju prekoračenja graničnih vrednosti kontrolisanih parametara, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će preduzeti zakonom propisane mere.

You may also like...