Prva regionalna škola mikroskopije

Istraživačka stanica Petnica će u septembru ponovo biti domaćin značajne regionalne naučne škole. U saradnji sa Biološkim fakultetom u Beogradu u ovoj prestižnoj instituciji za rad sa talentovanim mladim ljudima koji vole nauku organizuje se „Petnička škola mikroskopije“, u periodu od 20. do 25. septembra 2013.

Prva regionalna škola mikroskopije

Istraživačka stanica Petnica je tokom prethodne dve godine, zahvaljujući podršci Evropske investicione banke, nakon prvih 30 godina uspešnog rada sa talentovanim srednjoškolcima zainteresovanim za bavljenje naukom, prošla proces rekonstukcije i izgradnje objekata. U okviru projekta je obezbeđena i najnovija naučna oprema za opremanje laboratorija.

  • Ovom prilikom Laboratorija za biologiju Istraživačke stanice Petnica je opremljena novom modernom opremom. I to većim brojem Leica svetlosnih mikroskopa, Zeiss binokularnih lupa, kamerama i adapterima za lupe i mikroskope, mikrotomom, Lomo istraživačkim polarizacionim mikroskopom, i Olympus konfokalnim mikroskopom – kaže Tomica Mišljenović rukovodilac Programa biologije u Petnici, objašnjavajući motivaciju za pokretanje ovakve regionalne škole.

Novi prostor i oprema sa jedne strane, i interesovanje studenata sa druge strane, podstakli su Istraživačku stanicu Petnica da započne sa osmišljavanjem i realizacijom i programa za studente, sa ciljem unapređivanja praktičnih veština i znanja neophodnih za budući naučni rad.

Pored teorijskih blokova predviđen je intenzivni praktični rad, tokom kojeg će biti realizovane vežbe: priprema tkiva za svetlosnu mikroskopiju, rad na mikrotomu, tehnike bojenja u mikroskopiji, rad na konfokalnom mikroskopu, i posmatranje biološkog materijala pod polarizacionim mikroskopom.

  • Prijavljivanje za školu je u toku još neko vreme, a dosadašnje interesovanje iz regiona bivše Jugoslavije je veoma veliko. Studenti redovnih i master studija svih fakulteta na kojima je mikroskopija važna su dobrodošli. Kako stvari stoje programi iz ove oblasti će morati da prerastu u redovu praksu u Petnici – dodaje Mišljenović.

Više informacije o „Petničkoj školi mikroskopije“ možete pronaći na linku i web sajtu Istraživačke stanice Petnica www.petnica.rs

Koncept „Petničke škole mikroskopije“ postavili su dr Aleksandra Korać, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa timom svojih saradnika, i tim stručnih saradnika Programa biologije Istraživačke stanice. Ideja je da se i studentima dodiplomskih i master studija, omogući da se na praktičan način upoznaju sa različitim metodama u mikroskopiji (svetlosna, polarizaciona, SEM i TEM, fluorescentna, konfokalna).

You may also like...