Rača bez zagađivača

Opština Rača

Skupština Opštine Rača

Opština Rača pripada Šumadijskom okrugu i poput drugih opština i ona se priključila akciji ’’Očistimo Srbiju’’. Veliki problem predstavljaju divlje deponije, pa je zato akcenat dat na njihovom uklanjanju. Stručnjaci sa Mašinskog fakulteta u Kragujevcu, lokalizovali su i evidentirali mesta na kojima se nalaze divlje deponije. Prema njihovim podacima u ovoj opštini postoji oko 30 divljih deponija, a zahvaljujući Javno komunalnom preduzeću i ljudima koji su angažovani u okviru javnih radova, uklonjeno je njih 8 i pre nego što se krenulo sa akcijom Očistimo Srbiju. U okviru javnih radova očišćene su sve javne površine u gradu, kao i rečno korito reke Rače, čime je sprečeno da usled elementarnih nepogoda ne dođe do plavljenja jednog dela naselja Rača.

  • Većih ekoloških problema u ovoj opštini nema ističe Branislav Milutinović pomoćnik

    Branislav Milutinović pomoćnik predsednika opštine Rača

    Branislav Milutinović pomoćnik predsednika opštine Rača

    predsednika opštine Rača, jer na žalost od industrije ništa ne radi, pa zato i nemamo zagađivače. Kada je reč o poljoprivrednoj proizvodnji, tu smo, prema njegovim rečima, zbog nestašica para zaštićeni. Poljoprivredni proizvođači nemaju para za hibricide, pa je poljoprivredna proizvodnja još uvek organska, zato možemo da se pohvalimo da imamo svoj brend, a to je zdrava hrana dodaje on.

Novu regionalnu sanitarnu deponiju u Lapovu kojom upravlja kompanija A.S.A koristi i Rača, pa tako svoje smeće odvoze na ovu deponiju, koju zajedno koriste više opština.

Da u Rači brinu o uklanjanju PET ambalaže pokazuje i podatak da je pri kraju projekat postrojenja za preradu PET ambalaže. U planu je izgradnja reciklažnog centra a ovaj projekat je podržalo Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja sa milion i po dinara, a milion i 300 hiljada dinara obezbeđeno je donacijama. U ovoj opštini planiraju da se prikupljena PET ambalaža reciklira a od toga očekuju i dobit.

divlja-deponija-u-raci

Veliki problem predstavljaju divlje deponije, pa je zato akcenat dat na njihovom uklanjanju.

otpad

  • Za ovu vrstu otpada biće postavljeni kontejneri, a prikupljaće ih radnici zaposleni u komunalnom preduzeću. Nakon toga PET ambalaža prema rečima Milutinovića biće reciklirana, a od toga će obezbediti i svoje plate.

Može se slobodno reći da je opština Rača pokrivena kanalizacionom mrežom, što nije slučaj sa seoskim područjima gde su još uvek u upotrebi septičke jame. Pored kolektora dužine 3,5 km. u toku je priprema tehničke dokumentacije za izradu fabrike za prečišćavanje otpadnih voda, izabrana je lokacija, pa će fabrika biti smeštena u Donjoj Rači.

  • Ovim želimo da zatvorimo ekološki krug, kako bi iz tog postrojenja kasnije izlazila tehnička voda koje će služiti za zalivanje obradivih površina kaže Milutinović. Izgradnjom kolektora za odvođenje otpadnih voda, u dužini od 1 km. sa fabrikom za preradu otpadne vode, čiji je kako on ističe kapacitet 75 litara u sekundi, očekuje da Rača nema ekološkog zagađivača na ovoj teritoriji.

izgradnja reciklažnog centra

izgradnja reciklažnog centra

 Centar za preradu pijaće vode u Rači

Centar za preradu pijaće vode u Rači

Rači nedostaje zdrava pijaća voda, jer je sadašnje izvorište bogato gvožđem, pa su zato morali da obezbede sredstva za preradu pijaće vode, gde je kapacitet fabrike 45 litara u sekundi. Vrednost objekta je 45 miliona dinara, a sredstva su obezbeđena iz NIP-a i Direkcije za vode.

  • Očekujemo da objekat bude završen do kraja godine, a kapaciteti rezervoara i fabrike su dovoljni, kako kaže Milutinović da obezbede dovoljno vode za Opštinu Rača, pa je želja meštana mesne zajednice Donja Rača da se priključe gradskom vodovodu. Ostaju problem, dodaje on. stare azbestne cevi zbog kojih dolazi do velikog gubitka vode. Plan nam je da kroz ekološki dinar postepeno zamenimo stare cevi i smanjimo gubitak vode.

U toku je priprema dokumentacije kako bi se u skladu sa zakonom formirao opštinski Fond za zaštitu životne sredine.

U toku je priprema dokumentacije kako bi se u skladu sa zakonom formirao opštinski Fond za zaštitu životne sredine.

U ovoj godini Opština Rača od ekološkog dinara dobila je 717 hiljada dinara, a novac su koristili za izradu projekta postrojenja za preradu PET ambalaže kao i zamenu zastarele vodovodne i kanalizacione mreže u glavnoj ulici. U toku je priprema dokumentacije kako bi se u skladu sa zakonom formirao opštinski Fond za zaštitu životne sredine.

ekološki dinar - Fond za zaštitu životne sredine

You may also like...