Rio Tinto u pohodu na Srbiju

Rio Tinto je u poslednjih nekoliko meseci potpisao dva velika ugovora o istraživanju u Srbiji, prenosi sajt serbia-energy.eu

Kompanija je 30. novembra obezbedila opcioni sporazum sa Avala Resources o preuzimanju 75 % istražne dozvole Lenovac, za 40 miliona dolara koji bi trebali biti uloženi u istraživanje.
Rio bi do kraja sledeće godine mogao obezbediti 51 % ukoliko uloži 3 miliona dolara, i mogao bi doći do 65 procenata trošenjem dodatnih 5 milona dolara do kraja 2019.

Rio Tinto će uložiti do 75 miliona dolara po fazama istraživanja

Da bi obezbedila 75 procenata, kompanija bi trebala da uloži 32 miliona dolara do kraja 2023.
Tri nedelje ranije, Rio je potpisao sporazum o zajedničkom ulaganju sa drugom kompanijom listiranom na TSV-V berzi, Resorvoir Minerals, u okviru projekta Tilva. Rio će uložiti do 75 miliona dolara po fazama istraživanja, kako bi obezbedio udeo od 75 procenata nad četiri licence.
Oba projekta su locirana u Timočkom magmatskom pojasu, jednom od najvećih otkrića ležišta bakra u poslednjih nekoliko godina.

Freeport McMorran će ostvariti udeo do 75procenata nad projektom Timok kompanije Reservoir Minerals, finasiranjem radova na Studiji izvodljivosti. Depozit Čukaru Peki otkriven je 2012. sa inicijalnim resursima od 65,3 miliona tona, sa 2,6% bakra i 1,5 grama zlata po toni.

Jedna od Rio-Reservoir licenci naslanja se na Freeport-Reservoir teren, dok se projekat kompanije Avala Lenovac nalazi samo 10 kilometara južno od Čukaru Peki. Rio ima dosta dugu istoriju u Srbiji. To je jedna od prvih zapadnih rudarskih kompanija koje su ponovo ušle u zemlje bivše Jugoslavije 2003.nakon usvajanja zakona kojim se ohrabruju strane investicije. Nalazište Jadar je otkriveno 2004.i do sada je u istraživanje investirano više od 50 miliona dolara. Nakon otvaranja rudnika, Jadar bi mogao obezbediti 20 procenata svetske tražnje za litijumom, prenosi sajt serbia-energy.eu

Izvor; Serbia Energy

You may also like...