Sprečavanje potencijalnih ekoloških katastrofa

OPERATERI INDUSTRIJE OTPADA INTENZIVNO RADE NA OTKLANJANJU ŠTETA I SPREČAVANJU KONTAMINACIJE POPLAVLJENIH PODRUČJA

Preuzeto i zbrinuto 2 tone PCB otpada i 1 tona infektivnog otpada

Udruženje Industrije otpada Srbije „Hrabri čistač“ se odazvalo pozivu za pomoć poplavama ugroženih područja i pored novčane donacije od 3 miliona dinara, koje su članice uplatile na namenski račun Vlade Republike Srbije, članice ovog Udruženja su stavile na raspolaganje svoje kapacitete, opremu i ljudstvo.

Uklanjanje otpada i sanacija terena

Udruženja industrije otpada Srbije “Hrabri čistač”, koje čine 12 kompanija koje se bave sakupljanjem, transportom, skladištenjem, reciklažom, tretmanom, energetskim iskorišćenjem i deponovanjem otpada, su u cilju sprečavanja potencijalnih ekoloških katastrofa stavile na raspolaganje svoje kapacitete u sanaciji poplavom ugroženih područja. Različite vrste pumpi, cisterne, vozila, sredstava za dezinfekciju, kao i skladištne kapacitete, ali i stručno obučen kadar koji zna na koji način se rukuje opasnim, infektivnim i drugim industrijskim otpadom su već angažovani.

  • Elementarne nepogode koje su zadesile Republiku Srbiju i susedne države napravile su ogromnu štetu po ljudske živote i imovinu, ali su ostavile značajne posledice i na životnu sredinu. Zbog toga je pomoć operatera industrije otpada Srbije bila važna kako tokom trajanja vanredne situacije, tako i u narednom periodu kada je neophodno normalizovati situaciju na terenu, da se ljudi vrate svojim kućama i industrija nastavila sa radom. Do sada je preuzeto i zbrinuto ukupno 1 t infektivnog otpada i 2 t PCB otpada, a procenjujemo da će količina opasnog otpada koju treba zbrinuti u narednom periodu biti znatno veća – istakao je Miodrag Mitrović, predsednik Udruženja “Hrabri čistač”.

Udruženje IOS “Hrabri čistač“ će kroz Evropsku federaciju industrije otpada FEAD u predstojećem periodu uzeti aktivno učešće u procesu usklađivanja sa pravnom tekovinom EU i definisanju institucionalnog okvira za sprovođenje usklađenih propisa u oblasti upravljanja otpadom.

You may also like...