Studenti mašinstva i održivi razvoj

Na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu održana je završna radionica studenata druge godine iz predmeta Energija i životna sredina. Tom prilikom razmatrani su problemi koje su obradili studentski timovi u toku letnjeg semestra.

Na radionici pod nazivom ”Studenti mašinstva i održivi razvoj”, studenata druge godine, nakon prezentacije i diskusije o urađenim seminarskim radovima, biće utvrđene konačne ocene studentima koji su u letnjem semestru 2010/2011. godine pohađali kurs Energija i životna sredina. Teme završnih radova studentskih grupa bile su Obnovljivi izvori energije, Fosilna goriva, Nove konvencionalne ili nove nuklearne elektrane u Srbiji, Otpad nije energija i Upotreba energije i naš ekosistem.

  • Studenti su u toku semestra radili kolokvijume, u toku nastave su bili testirani a radili su i timske seminarske radove, koji su ocenjeni od strane nastavnog osoblja, a na današnjoj završnoj radionici svoje stavove će suprotstaviti one studentske grupe koje se bave ekologijom sa onima koji se bave energetikom – objašnjava prof. dr Milun Babić, šef Katedre za energetiku i procesnu tehniku na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu.

U radionici su učestvovali i eminentni stručnjaci u oblasti održivog razvoja, koji će svojim stavovima i primedbama doprineti kvalitetu konačnih ocena studentskih timova, koji se bave pitanjima energetike i životne sredine.

  • Ono što treba studenti da rade jeste unapređivanje tehnologija kojima se koriste energetski resursi i usklađivanje svih resursa sa prirodnim dotokom energije u realnost – ističe Slobodan Spasović, generalni direktor CINI iz Čačka i član Saveta Ministarstva prosvete i nauke za naučni i tehnološki razvoj.

Cilj projekta bio je da se studentima približi ideja Održivog razvoja.

  • Siguran sam da će obe grupe studenata koji su radili seminarske radove na temu energetike i zaštite životne sredine naći puno toga zajedničkog i da će ovo biti način da u svojim budućim aktivnostima na fakultetu i kada ga budu završili više voditi računa o Održivom razvoju – rekao je Srđan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu.

Sada je jasnije da se budućnost sastoji u traženju najracionalnijih rešenja, kako prirodne resurse ostaviti narednim generacijama, što bi trebalo da bude glavni zadatak budućih inženjera.

You may also like...