Tagged: BCIF

Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF) je domaća fondacija čiji je cilj podsticanje aktivnog uključivanja građana i građanki u društvene procese u Srbiji.