Tuzlaci: uglja taoci

Ekološke organizacije iz Bosne i Hercegovine su poslale zahtev za hitno rešavanje zagađenja Tuzle, jednog od najzagađenijih gradova Evrope. Organizacije zahtevaju od nadležnih da se hitno posvete rešavanju ovog problema i da preuzmu odgovornost za prekomerno zagađenje.

Tuzlaci uglja taoci 50 godina

  • Teško zagađen zrak u Tuzli direktno ugrožava zdravlje ljudi, te negativno utiče na kvalitet zemljišta i vode. Tražimo da najveći zagađivači u kritičnim danima smanje proizvodnju, da inspekcijske službe i institucije koje se bave zaštitom zdravlja građana počnu savesno raditi svoj posao. Upozorenje o smanjenju boravka građana na otvorenome je neadekvatna mera, pošto ne utiče na uzrok problema – poručila je Džemila Agić iz Centra za ekologiju i energiju iz Tuzle.

Zagađenje Tuzle nikako nije problem samo tog grada i upravo na to su želeli da ukažu. To zagađenje se tiče svih nas.

  • Na klimatskim pregovorima u Parizu, koji su završili prošle sedmice, je bilo jasno da se bliži kraj fosilne ere, te u skladu s tim Bosna i Hercegovina treba hitno da revidira svoje energetske strategije, posebno uzimajući u obzir pristupanje EU- istakla je Nataša Crnković iz Centra za životnu sredinu iz Banja Luka.

Prema propisima Federacije BiH satna koncentracija SO2  od 350 µg/m3 ne sme biti više od 24 puta prekoračena u toku cele kalendarske godine. Međutim, u Tuzli je u 2014. godini na mernoj stanici u centru grada je ova granična vrednost bila prekoračena 201 put, iako zagađivač tvrdi da je u proteklom periodu došlo do znatnih ulaganja u rešavanje ovog problema.

Sastanak koji je kroz ETNAR projekat okupio ekološke organizacije iz Bosne i Hercegovine u Tuzli za cilj ima njihovo umrežavanje i određivanje prioritetnih oblasti na kojima bi zajedno delovali.

Izvor: Centar za životnu sredinu

You may also like...