Zagađena reka Drina

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine obaveštena je da je u subotu 10. jula došlo do oštećenja na deponiji jalovine rudnika olova i cinka Sase, opština Srebrenica u Bosni i Hercegovini. Usled oštećenja na deponiji došlo je do zagađenja reke Drine.

Reka Drina

Inspekcijskim nazorom reke Drine utvrđeno je da je zamućenje vidljivo oko 10 kilometara uzvodno od brane hidroelektrane. Obaveštena je Republička sanitarna inspekcija i JKP Drina Mali Zvornik.

Uzorkovanjem vode, Zavod za javno zdravlje Šabac utvrdio je da u vodi trenutno nema cijanida. Izveštaj o sadržaju teških metala očekuje se u toku dana. Vodosnabdevanje je isključeno u malom Zvorniku, a u Ljuboviji nije jer se bunari nalaze 500 metara uzvodno od mesta gde se uliva jalovina.

Nije primećeno uginuće ribe na teritoriji koju kontroliše ribočuvarska služba Ljubovije i Malog Zvornika. Drina je i dalje jako zamućena, a prema informacijama iz Ljubovije, jalovina se i dalje uliva u Drinu.

You may also like...