Završetak izgradnje glavnog kolektora Kula-Vrbas

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine potpisalo je Ugovor o završetku izgradnje glavnog kolektora Kula-Vrbas pokriva opštine Kula i opštine Vrbas, u kojima živi ukupno oko 86.500 stanovnika.

Potpisivanje Ugovora o završetku izgradnje glavnog kolektora Kula-Vrbas

  • Ugovor se odnosi na završetak izgradnje pete (i poslednje) faze kolektora, čime se omogućuje priključenje stanovništva Potpisivanje Ugovora o završetku izgradnje glavnog kolektora opštine Kula na glavni kolektor, a time i na Centralno postrojenje za preradu otpadnih voda u Vrbasu, koje se finansira iz pretpristupnih sredstava Evropske unije – izjavila je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović.

Evropska unija finasira izgradnju Centralnog postrojenje za preradu otpadnih voda u Vrbasu u vrednosti od oko 12,2 miliona evra (linija vode je oko 9.6 miliona a linija mulja je 2,6 miliona evra) , plus što je dala oko 2,1 milion evra kao tehničku pomoć za pripremu tehničke i tenderske dokumentacije.

Božović je naglasila da Ugovor koji se danas potpisuje je u vrednosti od oko 21 milion dinara, ali će ukupna vrednost sredstava koje je do sada dalo Ministartsvo za  izgradnju pete faze sa tim iznosom biti oko 106 miliona dinara.
Ugovor o izgradnji pete faze je potpisan još 2010. godine, a radovi su obustavljeni 2011. godine i od tada su u prekidu. Novim Ugovorom radovi treba da počnu 14. aprila a da se završe u roku od 60 dana od dana potpisivanja ugovora.

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i zastite zivotne sredine

You may also like...