„I JA MOGU” dovodi žene na Frušku Goru!

Projekat „I ja mogu!“ ima za cilj unapređenje ženskog rekreativnog sporta, kroz edukaciju žena starosti preko 40 godina,Projekat „I ja mogu!“ ima za cilj unapređenje ženskog rekreativnog sporta, kroz edukaciju žena starosti preko 40 godina, o neophodnosti aktivnog boravka u prirodi. Edukacija se odvija u Novom Sadu, dok se terenske aktivnosti održavaju u Starim Ledincima, na obroncima Fruške Gore.
Predavanje se održava u petak, 9. marta, u prostorijama planinara na Trgu galerija 4, 18-20h.
U nizu predavanja žene će se upoznati sa pozitivnim aspektima bavljenja rekreativnim sportom (planinarenje, planinski biciklizam, rekreativno jahanje i orijentiring), kao što su bolje psiho-fizičko stanje, zdraviji životni stil itd. Nakon edukacije polaznice će se uključiti u terenske aktivnosti koje će se kontinuirano sprovoditi tokom proleća ove godine, u periodu mart-jun. Sve aktivnosti su besplatne.
Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu.

Udruženje „Aktivna Fruška“ promoviše aktivan boravak u prirodi, bavljenje rekreativnim sportovima na Fruškoj Gori, a posebno bavljenje rekreativnim jahanjem. Kod pripadnika svojih ciljnih grupa, mladih, pripadnika lokalne zajednice i ljubitelja prirode širom sveta, Udruženje „Aktivna Fruška“ razvija svest o zdravom životnom stilu, značaju volonterskog rada i aktivnog učešća u lokalnoj zajednici kroz očuvanje životne sredine i samostalnu preventivnu brigu o sopstvenom zdravlju. Više o Udruženju: www.aktivnafruska.org.rs.

You may also like...