Pronađene sove ušare

Republička inspekcija za zaštitu životne sredine tokom vanrednog inspekcijskog nadzora pronašla je kod fizičkog lica dve jedinke strogo zaštićene vrste sove, čije je držanje u zatočeništvu zabranjeno.

Vrsta Asio otus, mala sova ušara, se nalazi na listi Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva kao strogo zaštićena vrsta. Vrsta Asio otus, mala sova ušara, se nalazi na listi Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva kao strogo zaštićena vrsta.

Po prijavi Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije iz Novog Sada, koja je upućena Ministarstvu životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja o hvatanju i prodaji strogo zaštićenih vrsta sove (Asio otus), Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je obavila inspekcijski nadzor sa predstavnikom Zavoda za zaštitu prirode Srbije i predstavnicima Policijske uprave Negotin. Tom prilikom u dvorištu porodične kuće kod fizičkog lica u selu Kobišnice, opština Negotin, pronađene su dve uginule ptice u kavezu. Vrsta Asio otus, mala sova ušara, se nalazi na listi Pravilnika o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva kao strogo zaštićena vrsta.

Uginule ptice su oduzete i predate predstavniku Zavoda radi prepariranja, takođe su oduzeta i dva kaveza, takozvane klopke za hvatanje ptica. Protiv počinioca će biti podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka.

You may also like...