1,9 milijardi dinara reciklažnoj indusrtiji

Potpisani ugovori za isplatu 1,9 milijardi dinara reciklažnoj indusrtiji

  • Država će reciklažnoj industriji isplatiti 1,9 milijardi dinara za prerađeni otpad u 2015. godini. Potpisani su ugovori sa 14 reciklera koji će dobiti novac za tretirani otpad, na osnovu obrađene dokumentacije –izjavila je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković nakon sastanka sa predstavnicima reciklažne industrije.

Bogosavljević Bošković je podsetila da je usvojen set Zakona iz oblasti zaštite životne sredine, čime je omogućeno osnivanje budžetskog Zelenog fonda u koji će se slivati novac primenom principa “zagađivač plaća” i dodala da se na taj način načinio važan korak ka uspostavljanju predvidivog sistema poslovanja u oblasti reciklaže, ali i mogućnosti kofinansiranja velikih infrastukturnih projekata iz oblasti životne sredine.

Trenutno reciklažna industrija zapošljava oko 22.000 ljudi u ukupno 2.000 preduzeća.

You may also like...