Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije

Upotrebom biomase Srbija bi mogla da uštedi 60 miliona EUR godišnje, rečeno je na Investiciono poslovnom skupu: ,,Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije“, koji je organizovao Centralno-evropski forum za razvoj – CEDEF zajedno sa Trgovinskim odeljenjem Ambasade Austrije, a u saradnji sa Austrijskim klasterom poljoprivrede – AAC.

Upotrebom biomase Srbija bi mogla da uštedi 60 miliona EUR godišnje, rečeno je na Investiciono poslovnom skupu: ,,Biomasa – Iskustva Austrije i potencijali Srbije“

Cilj ovog investiciono poslovnog skupa bio je da se podstakne investiranje u biomasu, kao i da se na iskustvu Austrije prikažu prednosti i značaj ulaganja u ovaj energetski potencijal. Na skupu se predstavilo 11 gradova i opština – Beograd, Novi Sad, Kragujevac Čačak, Bajina Bašta, Požarevac, Titel, Užice, Vrbas, Velika Plana i Vršac sa 12 projekata za proizvodnju toplotne i kombinovanu proizvodnju toplotne i električne energije za javne i stambene objekte, kompanije sa najsavremenijim tehnologijama i banke sa kreditnim linijama u oblasti biomase.

 

Srbija spada u vrh evropskih zemalja po količini raspoložive a neiskorišćene biomase. Preko 60% energetskog  potencijala obnovljivih izvora energije, više od 2,7 miliona tona ekvivalentne nafte čini biomasa. Procenjeno je da bi proizvodnjom energije iz biomase Srbija mogla da zameni oko 2,5 miliona tona nafte i time uštedi preko 60 miliona evra godišnje. Samo od otpalih grana posle rezidbe voća može da se dobije više od 724 tona biomase, što je jednako količini od preko 194 tona nafte, što na svetskoj berzi iznosi 111 miliona evra.

Biomasa kao obnovljivi izvor energije postaje sve značajnija za Srbiju

Prema podacima Međunarodne Energetske Agencije (IEA) 70% domaće proizvodnje energije u Austriji potiče iz obnovljivih izvora energije, od čega biomasa obezbedjuje 11.2% električne i 21% toplotne energije. Udeo svih izvora obnovljive energije u Srbiji, zajedno sa hidroelektranama, iznosi svega 6%. Iskorišćenost potencijala biomase je zanemarljiva. Godišnje se spali 3 miliona tona biljne mase što je po energetskom potencijalu jednako količini od čak 11 milijardi kW električne energije, odnosno godišnjoj  proizvodnji svih hidroelektrana u Srbiji.

  • Biomasa kao obnovljivi izvor energije postaje sve značajnija za Srbiju. Sa današnjim skupom, koji je organizovan pod okriljem Austrije, zemlje partnera na Novosadskom sajmu poljoprivrede, u saradnji sa CEDEFom kao partnerom, želimo da pokažemo srpskim poljoprivrednicima i kompanijama na koji način mogu profitirati od tehnologije i proizvoda austrijskih kompanija i kako da pretvore postojeću biomasu u vrednu energiju – naglasio je Andreas Haidenthaler, Trgovinski savetnik, ambasada Austrije.

Obraćajući se prisutnima Ana Bovan, predsednik CEDEFa , istakla je da je Zakon o javno privatnom partnerstvu stvorio uslove za izgradnju infrastrukture i pružanje usluga od javnog interesa sa važnim ciljem da se kvalitet usluge poveća, kao i da se omoguće bolji uslovi za finansiranje stranih investicija.

  • U svetu, pa i u Srbiji, aktuelno je pitanje uštede energenata i orijentacija na obnovljive izvore energije. Biomasa je jedna od šansi Srbije da iskoristi prirodni potencijal za proizvodnju energije na bazi obnovljivih izvora. Schneider Electric je svetski poznata kompanija koja ima veliko iskustvo u projektima obnovljivih izvora: solarne elektrane, mini hidroelektrane i postrojenja na biomasu. Takođe, naš fokus je i ušteda energije kroz energetski efikasne proizvode, postrojenja i objekte – istakao je Dragoljub Damljanović, direktor Schneider Electric Srbija.

Nenad Lučić, menadžer za razvoj proizvoda Volksbank, predstavio je uslove kreditiranja i finansiranja projekata i izgradnje objekata za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora

  • Ovi krediti realizuju se po principu projektnog finansiranja sa rokom otplate do 12 godina. S obzirom na potencijal obnovljivih izvora u Srbiji i vremenski rok za koji se investicja isplati, odlučili smo se za finansiranje mini- hidrocentala i postrojenja za biomasu. Nekoliko projekata je u fazi predfinansiranja, tako da do kraja godine očekujemo i prve realizovane projekte – istakao je Lučić.

You may also like...