Na Mećavniku u Mokroj Gori gradiće se dve male HE

Na Mećavniku u Mokroj Gori potpisan je protokol o saradnji između JP EPS i preduzeća „Lotika“ d.o.o.Na Mećavniku u Mokroj Gori potpisan je protokol o saradnji između JP EPS i preduzeća „Lotika“ d.o.o. Protokolom je formirano zajedničko preduzeće koje će biti investitor izgradnje dve hidroelektrane na Crnom Rzavu, snage po 1 MW, dve elektrane na neakumuliranu energiju sunca, takođe snage po 1 MW, i jedne elektrane na bio-masu, iste snage. Protokol su, u ime generalnog direktora JP EPS, potpisali Aleksandar Vlajčić, direktor PD „EPS Obnovljivi izvori“, a u ime Preduzeća „Lotika“ d.o.o. vlasnik i proslavljeni režiser Emir Kusturica.

Potpisivanju protokola prisustvovali su Dušan Petrović, ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Bratislav Čeperković, izvršni direktor EPS-a, Slobodan Mihajlović, direktor PD „Elektrosrbija“, Stevan Milićević, direktor PD „Elektrodistribucija Beograd“, dr Gvozden Ilić, direktor PD „Centar“, Mijodrag Čitaković, direktor „Drinsko-Limskih HE“ i Jovan Marković, gradonačelnik Užica.

Na mokrogorskom primeru formulisaće se kriterijumi za obezbeđivanje uslova za unapređenje energetske efikasnosti i unapređenje zaštite životne sredine, a posebno za obezbeđivanje održivog korišćenja zaštićenih područja.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

You may also like...