Mladi, zdravo da ste

ucesnici1

U organizaciji Vojvođanske zelene inicijative i omladinskih i ekoloških organizacija, manifestacija pod nazivom Mladi, zdravo da ste!“, održaće se na Štrandu (restoran Chicken Tikka) i Đačkom igralištu, od 14  do 22 h, 15. i 16. maja 2010. godine.

semafor plakat

Ova manifestacija s održava s ciljem promocije zdravih stilova života kod mladih kroz organizovanje festivala sportskog, muzičkog, likovnog i ekološkog sadržaja po prvi put u Novom Sadu.

Sportske aktivnosti podrazumevaju učešće više od sto mladih iz omladinskih i ekoloških organizacija. Osim sportskih predviđene su i umetničke radionice (filmska, likovna, dramska, muzička…).

Takođe, predviđen je muzički i plesni program, koji podrazumeva izvođenje različitih muzičkih žanrova, koji neće stvarati preteranu buku i remetiti atmosferu na kupalištu, jer u pitanju je promocija zdravih stilova života.

Organizator manifestacije je Vojvođanska zelena inicijativa u saradnji s nekoliko omladinskih i ekoloških organizacija: Zeleni skok (Umetnička radionica „ReciklART”,Likovna radionica „Pomoću štapa i kanapa”;Literarna radionica „Ekološka himna”), udruženje “Nova – nova” (predavanje na temu bezbednost mladih u saobraćaju), EvroV (“The Middle Age Crisis band“ i SO “Vojvodina-Novi Sad”), Novosadski humanitarni centar, Omladinski ekološki klub (promocija projekta Prva ekološka komuna i predavanje na temu “Permakultura – kao životni stil“, Druid (prikazivanje dokumentarnih filmova iz oblasti zaštite životne sredine), ZORA XXI (izložba “Plakatom na zagađivača“),Zelena patrola, Zeleni krug (promocija 16. ekološkog časopisa “Ekolist“), Ekolife (breakdance plesne grupe iz Novog Sada)…

U okviru kampanje “Gde god nađeš zgodno mest TI DRVO POSADI!“ volonteri Vojvođanske zelene inicijative će prikupljati potpise za peticiju kojom se od Skupštine grada Novog Sada traži donošenje Odluke o zaštiti i unapređenju javnih zelenih površina u Novom Sadu.

ProjekatMladi, zdravo da ste!“ podržavaju: JP Gradsko zelenilo, Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Gradsko veće za sport i omladinu, Fond za razvoj neprofitnog sektora AP Vojvodine i MZ „Sonja Marinković“.

Opšti cilj projekta je da se unaprede odnosi, saradnja i komunikacija, između samih NVO-a na području grada Novog Sada i uže okoline, i između NVO-a i mladih, studenata, građanstva i donatora.

Konkretni ciljevi i zadaci vezani za projekat su:

  • međusobno upoznavanje i jačanje komunikacije između NVO-a;

  • povećanje saradnje kako između NVO-a tako i između NVO-a i mladih;

  • jačanje odnosa između novoformiranih i već postojećih NVO-a;

  • upoznavanje mladih sa delovanjem, akcijama i radom NVO sektora;

  • aktivacija mladih za učešće u rešavanju problema;

  • povećanje svesti o značaju zdravih stilova života  i zaštite životne sredine

Fond za razvoj neprofitnog sektora Autonomne Pokrajine Vojvodine je osnovan s ciljem da pruži podršku NVO sa teritorije Vojvodine. U tom smislu poziva sve zainteresovane da se informišu o projektu Mladi, zdravo da ste!“ koji će se održati 15. i 16. maja 2010. godine, od 14  do 22 h, na Štrandu (kod mosta).

You may also like...