Dan “O”- poćetak akcije “Očistimo Srbiju”

o_dulic

Beograd, 2. mart 2009. godine – Ministar životne sredine i prostornog planiranja u Vladi Republike Srbije Oliver Dulić najavio je danas početak akcije “Očistimo Srbiju” koja ima za cilj očuvanje životne sredine i podizanje nivoa ekološke svesti građana. Akcija se najvećim delom finansira iz Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 500 miliona dinara, zatim sredstvima NIP-a i Nacionalne službe za zapošljavanje.
Ministar Dulić je na skupu održanom u Domu Narodne skupštine, kojem su prisustvovali gradonačelnici i predsednici opština u Srbiji, ukazao na to da su komunalni otpad i zaprljana zemlja veliki problem i da nije dovoljno samo doneti zakone već i sprovesti do kraja akciju čišćenja.

Prema poslednjim izveštajima inspekcije, u Srbiji postoji više od 4.481 divlja deponija na kojima se odlaže približno 40 odsto generisanog komunalnog otpada, dok se preostali deo otpada odlaže na 164 zvanično registrovane deponije.

Jedan od ciljeva akcije “Očistimo Srbiju” je i uklanjanje divljih deponija, rešavanje problema opasnog otpada, kao i donošenje novih propisa u oblasti životne sredine.

Dulić je rekao da se mora priznati da je Srbija zaprljana zemlja, kao i da je svest građana o zaštiti životne sredine na niskom nivou.
Nadam se da ćemo svi biti zadovoljni i da ćemo moći da kažemo da smo u 2009. godini očistili Srbiju, uspostavili sistem odlaganja i upravljanja otpadom, sistem reciklaže, a da će otpad biti tamo gde mu je i mesto – što dalje od našeg okruženja, naglasio je ministar.

Ova godina mora biti godina u kojoj građani počinju da menjanju svoje navike”, rekao je Dulić i zamolio predstavnike lokalnih samouprava da se sprovođenje akcije podigne na što veći nivo i time ukaže na njenu važnost. Posao Ministarstva zaštite životne sredine i prostornog planiranja biće edukacija građana i sprovođenje zakona.

Dulić je zatražio podršku i uputio poziv predstavnicima lokalne samouprave da sredstva namenjena zaštiti životne sredine iskoriste na pravi način, da uspostave sistem organizacije u svojim sredinama i taj posao shvate kao prioritet.

Na sastanku je istaknuto da Srbija nema regionalne deponije, da se približno 1,24 miliona tona otpada godišnje odlaže na 164 zvanično registrovane deponije koje u najvećem broju slučajeva nisu adekvatno rešenje, a da je situacija loša i kada je reč o industrijskom otpadu, a posebno opasnom otpadu.

Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas saopštio je da se dnevno u Beogradu napravi dva miliona kilograma otpada, odnosno kilogram po stanovniku prestonice.

Đilas je ocenio da je važno da svi zajedno, kad počne akcija “Očistimo Srbiju”, ličnim primerom pokažemo brigu za životnu sredinu.

Prema njegovim rečima, na stotinama mesta na teritoriji grada postoje divlje deponije, a kazne za to su niske, pri čemu se očekuje da će nakon donošenja zakona o komunalnoj policiji, formiranja posebnih službi i uvođenja kažnjavanja građani postati svesni koliko je važno ne prljati svoju okolinu.

Državni sekretar Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja Nemanja Komazec precizirao je da se ova ekološka akcija najvećim delom finansira iz Fonda za zaštitu životne sredine u iznosu od 500 miliona dinara, dok je 255 miliona dinara izdvojeno iz Nacionalnog investicionog plana, a 150 miliona dinara od Nacionalne službe za zapošljavanje.

Sredstva iz Fonda za zaštitu životne sredine namenjena su razvoju ekoindustrije i podršci lokalnim samoupravama u sprovođenju ekoloških projekata, a sredstva iz NIP-a usmerena su na podršku komunalnom opremanju gradova i opština, odnosno nabavci kanti, kontejnera i kamiona za odnošenje smeća.cistimo1

Sredstva iz Nacionalne službe za zapošljavanje koriste se kao podrška akcijama javnih radova na čišćenju divljih deponija.

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine Željka Jurakić najavila je da od danas do 16. marta predstavnici lokalnih samouprava mogu na sajtu tog fonda da popune prijave za sanacije divljih deponija u svojoj okolini.

Akcija “Očistimo Srbiju” biće praćena javnom edukativnom kampanjom, odnosno promocijom na festivalima “Guča” i “Egzit”, kao i drugim značajnim događajima do kraja godine, a u njoj će učestvovati i poznate ličnosti.

Takođe, toj ekološkoj kampanji priključiće se i škole, lokalna samouprava, nevladine organizacije i privredne organizacije.

You may also like...