Energetska ušteda u obrazovnim ustanovama

Odeljenje za održivi, ravnomerni razvoj i energetsku efikasnost Grada Kragujevca, u saradnji sa ”Energetikom” uradilo je analizu potrošnje toplotne energije u školama. Kako su rezultati pokazali, da bi Gradska uprava uštedela od 100.000 do 500.000 dinara po školi, ugradnjom regulacione opreme, u budžetu za 2016. godinu predviđena su sredstva za ove namene.

Odeljenje za energetsku efikasnos zajedno sa kragujevačkom Energetikom uradilo je analizu potrošnje toplotne energije u školama koje se greju na daljinsko grejanje. Samo jedna škola grejanje plaća po utrošku.
Analiza je pokazala da kada bi sve škole prešle na plaćanje po porošnji i nakon ugradnje termo regulacione opreme, uštede po školi iznosile bi od 100 hiljada dinara pa do skoro pola miliona dinara na godišnjem nivou. Zbog toga su u budžetu za 2016. godinu predvideli 750 hiljada dinara za ugradnju ove opreme u podstanicama osnovnih škola. Razmišlja se i o pripremanju projektne dokumentacije u cilju prelaska osnovnih škola sa grejanja na lož ulje na grejanje na pelet.

  • Zato smo u budžetu za 2016. godinu i predvideli sredstva za nabavku opreme za kompenzaciju reaktivne energije. KadaAna Radojević, načelnik Odeljenja za energetsku efikasnost govorimo o uštedi električne energije, takođe je moguće ostvariti uštede i u takozvanoj centralizovanoj nabavci za nabavku električne energije, što je ove godine takođe po prvi put urađeno, ponovo zahvaljujući ovim analizama. Kada govorimo o potrošnji električne energije, analizom računa i energetskih indikatora smo takođe videli da su godišnji računi za električnu energiju u osnovnoj školi u Čumiću preko milion dinara godišnje, a da su indikatori potrošnje električne energije po učeniku čak pet puta veći nego u ostalim školama. I zbog toga smo predvideli da jedan od prioriteta bude zamena ovog kotla kotlom na pelet – objašnjava Ana Radojević, načelnik Odeljenja za energetsku efikasnost.

U vrtiću Kolibri Odeljenje za energetsku efikasnost je predvidelo ugradnju solarnih kolektora kako bi povećali korišćenje obnovljivih izvora energije. U buddžetu za ovu godinu, predvidžen je i novac za izradu energetskih elaborata , jer po Zakonu o efikasnom korišćenju energije sve javne zgrade veće od 250 kvadratnih metara moraju da imaju urađene elaborate. U cilju analize uštede energije, u startu će jedna kragujevačka ulica dobiti led rasvetu.

Osnovna Škola Moma Stanojlović, Kragujevac

Ono što svakako ne treba zaboraviti su dva velika projekta koja se realizuju zahvaljujući Ministarstvu prosvete, a to su zamena stolarije na Prvoj tehničkoj školi i potpuna sanacija Osnovne škole ”Moma Stanojlović”, u kojima je i Grad Kragujevac imao učešća. U zamenu stolarije, rekonstrukciju toplotne podstanice i krova na dnevnom boravku i sređivanju fasade Osnovne škole ”Moma Stanojlović”, biće uloženo oko 400 hiljada evra. Time će se prema procenama, ostvariti uštede u potrošnji električne energije od 30 do 50 procenata i obezbediti bolji komfor za učenike i nastavno osoblje u ovoj obrazovnoj ustanovi. Radove koji će se izvoditi u okviru projekta energetske uštede u obrazovnim ustanovama u Srbiji finansiraju Ministarstvo prosvete i Nemačka razvojna banka KfW i Grad Kragujevac. U 2017. godini projekat energetske uštede u obrazovnim ustanovama ući će Prva kragujevačka gimnazija i Trgovinsko ugostiteljska škola ”Toza Dragović”, gde je već zamenjen deo stolarije.

You may also like...