Evropska komisija ulaže 30 milijardi evra u inovacije

Evropska komisija ulaže 30 milijardi evra u nova rešenja za društvene izazove i revolucionarne inovacije

Komisija je najavila na koji način će u periodu 2018-2020. potrošiti 30 milijardi evra iz programa EU posvećenom istraživanju i inovacijama Horizont 2020.

  • Veštačka inteligencija, genetika, tehnologija blockchain: nauka je okosnica najrevolucionarnijih inovacija današnjice. Evropa je svetski lider u nauci i tehnologiji i imaće važnu ulogu u podsticanju inovacija. Komisija, zajedno sa Evropskim savetom za inovacije, nastoji da brojnim evropskim inovatorima obezbedi uslove zahvaljujući kojima će postati vodeća svetska preduzeća – izjavio je Karlos Moedaš, komesar za istraživanje, nauku i inovacije

U naredne tri godine, Komisija namerava da poveća učinak sredstava kojima se finansiraju istraživanja, tako što će se fokusirati na manji broj naročito važnih tema poput migracija, bezbednosti, klime, čiste energije i digitalne privrede. Program Horizont 2020 će takođe biti fokusiraniji na podsticanje revolucionarnih inovacija koje otvaraju nova tržišta.

Komisija pokreće prvu fazu Evropskog saveta za inovacije, a u tu svrhu će iz budžeta Horizonta 2020 izdvojiti 2,7 milijarde evra kako bi podržala visokorizične inovacije sa velikim potencijalom za otvaranje noviha tržišta. Ova inicijativa dopunjuje napore koje Junkerova Komisija od početka mandata ulaže kako bi brojnim evropskim inovativnim preduzetnicima pružila priliku za razvoj.

Izvor: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji

You may also like...