Lokalni plan upravljanja otpadom grada Kragujevca

Prvom sastanku radne grupe za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom grada Kragujevca, prisustvovao je stručni tim preduzeća Envi Tech iz Beograda, koji će biti zadužen za izradu potrebnih dokumenata. Tom prilikom su u Skupštini grada Kragujevca prezentovali metodologiju i način izrade Plana i definisali dalje aktivnosti. Imajući u vidu da je upravljanje otpadom jedan od najvećih ekoloških problema u gradu, za izradu tog plana odlukom Gradskog veća, iz sredstava Fonda za zaštitu životne sredine izdvojeno je dva miliona dinara.

Brojne analize su pokazale da je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji, neodgovarajuće postupanje sa otpadom. U cilju očuvanja životne sredine i održivog razvoja u Kragujevcu će biti sačinjen Lokalni plan upravljanja otpadom. Stručnjaci preduzeća Envi Tech iz Beograda koji su u svom dugogodišnjem radu bili nosioci ili učestvovali u izradi velikog broja projekata iz oblasti zaštite životne sredine u Skupštini grada prezentovali su metodologiju i način izrade Plana.

  • Suština je da se u Kragujevcu i njegovim okolnim naseljima izvrši precizno ustanovljenje količine i generatora kao i vrste otpada koje su skladištene, a takođe koje se količine otpada mogu očekivati narednih deset godina. S obzirom da je Plan dokument koji se radi za period od deset godina i mora da se inovira za pet godina. U izradu ovog Plana i njegovu implementaciju uključiće se svi oni koji su direktno ili indirektno u sistemu lanca upravljanja otpadom – objašnjava Dušan Jakovljević, direktor preduzeća ”Envi Tech”.

 

Na kragujevačkoj deponiji u Jovanovcu odlaže se svake godine oko 55 hiljada tona otpada. To je privremeno rešenje jer ova deponija koja postoji već četrdesetak godina, ima svoj vek trajanja. Očekuje se da će izradom ovog dokumenta grad dobiti nekoliko alternativa kako da u budućnosti upravlja otpadom.

  • Pored predstavnika gradske uprave, inspekcijskih službi i predstavnika Javnih komunalnih preduzeća u taj posao biće uključeni i svi ostali koji proizvode neku vrstu otpada. Očekujem da će u narednih 4 do 6 meseci taj dokument biti na pravi način urađen i ono što je važno ovaj dokument će sadržati način kako će se u gradu Kragujevcu u narednom periodu ova oblast urediti. To je najveći ekološki problem u gradu, pa je zbog toga odlukom Gradskog veća i sredstava Fonda za zaštitu životne sredine opredeljeno dva miliona dinara za izradu Lokalnog plana upravljanja otpadom. U obzir se moraju uzeti i sve investicije u gradu, kao što je Fabrika automobila Srbije, jer će sa sa početkom serijske proizvodnje, proizvoditi i nove količine otpada. Naš cilj je da Plan bude urađen sveobuhvatno sa predloženim modalitetima, a konačnu reč o tome daće odbornici Skupštine grada – istakao je Srđan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu.

 

Donošenjem novog Zakona o upravljanju otpadom uspostaviće se integralno upravljanje otpadom, od njegovog nastanka, preko sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana do konačnog odlaganja. Vlada Republike Srbije je jula 2003. godine usvojila Nacionalnu strategiju upravljanja otpadom, a ovaj dokument predstavlja osnovu kojom se obezbeđuju uslovi za racionalno i održivo upravljanje otpadom na nivou Republike.

 

 

You may also like...