MEĐUNARODNA GODINA ŠUMA

Ujedinjene nacije proglasile su 2011. godinu za Međunarodnu godinu šuma, u cilju podizanja svesti društva o značaju šuma i unapređenja održivog gazdovanja, zaštite i stanja šuma na Zemlji.

šuma

Šume su izvor čiste vode, čistog vazduha i hrane. Obezbeđuju mnogo značajnih funkcija za celo društvo, sigurno stanište za floru i faunu, građu za naše kuće, celulozu za papir, predivne pejzaže kao i arheološko i istorijsko nasleđe. O značaju šuma za život čoveka govore i procene stručnjaka prema kojima nestajanje površina pod šumom delom utiče i na globalno zagrevanje. Takođe, egzistencija preko 1.6 milijardi stanovnika na planeti direktno ili indirektno zavisi od šume, a proizvodi šumarstva su izvor ekonomskog rasta i zapošljavanja.

Kako bi se na adekvatan način predstavio značaj šuma i potreba da se društvo u celini uključi u očuvanje i unapređenje stanja šuma, predviđene su raznovrsne aktivnosti širom sveta. Forum za šume pri Sekretarijatu UN je određen kao koordinaciono telo za realizaciju aktivnosti povodom Međunarodne godine šuma.

U Srbiji, u Međunarodnoj godini šuma, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za šume u saradnji sa građanima, lokalnim samoupravama, školama, nadležnim institucijama, medijima i nevladinim organizacijama, kao i do sada, svoj doprinos daće aktivnostima vezanim za jačanje svesti građana o značaju šuma, kroz tribine, edukacije i radove na terenu. U tom cilju je planirano da se u saradnji sa institucijama koje gazduju šumama organizuju obilasci šuma i naročito značajnih objekata u funkciji šumarstva.

Uprava za šume, organizovaće aktivnosti sa ciljem da se stanovništvu ukaže sa jedne strane na značaj šuma, a sa druge na konkretne mere kojima se šume mogu pre svega zaštiti od krčenja i degradacije, kao i unaprediti, što je zadatak šumarske struke ali i društva u celini.

Najveći deo sredstva budžeta, kojima raspolaže Uprava za šume, biće usmerena na aktivnosti podizanja novih šuma i unapređenja stanja postojećih šuma. Takođe velika pažnja i sredstva biće usmerena i u zaštitu šuma, izgradnjom i održavanjem protiv požarnih pruga, vodozahvata i osmatračnica. Akcija besplatne podele šumskih sadnica, kojom je tokom 2010. godine zasađeno preko 4 miliona sadnica, nastaviće se još intenzivnije u 2011. godini.

Pozivamo sve građane i institucije da uzmu učešće u našim aktivnostima, a i da daju svoj lični doprinos očuvanju šuma organizovanjem akcija i radova u svojim sredinama.

O svim planovima i događajima javnost će biti redovno obaveštavana.

You may also like...