Novi program: Demo environment

Program Demo environment daje šansu zainteresovanim organizacijama da predstave inovativna rešenja i tehnologije. Finansiraju se projekti koji nude rešenja za konkretne lokalne probleme u oblasti zaštite životne sredine. U toku je prvi, a u avgustu se očekuje i drugi poziv za apliciranje.

Predstavnici Privredne komore Srbije razgovarali su sa predstavnicima Ambasade Kraljevine Švedske u Beogradu o realizaciji novog programa u oblasti zaštite životne sredine – Demo Environment Program 2015-2018. Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj (SIDA), a koordinira Švedska agencija za ekonomski i regionalni rast (Tillväxtverket). Privredna komora Srbije će, u saradnji sa Ambasadom Kraljevine Švedske, animirati i informisati potencijalne korisnike programa, dogovoreno je na sastanku u PKS.

DEMO ENVIRONMENT

Program podržava projektne aplikacije koje dolaze iz 11 zemalja, među kojima je i Srbija.

Cilj ovog programa je povezivanje kompanija, organizacija, akademskih ustanova i državnih institucija, razmena znanja i tehnologija i borba protiv klimatskih promena. Prevashodno je usmeren na borbu protiv siromaštva, zaštitu životne sredine i stvaranje boljih uslova života.

Demo Environment Program nudi zainteresovanim organizacijama šansu da predstave svoja inovativna rešenja i tehnologije. Finansiraju se demonstracioni projekti koji nude rešenja za konkretne lokalne probleme u oblasti zaštite životne sredine. Najbolje aplikacije će biti nagrađene iznosom od 500.000 do 1.800.000 SEK (švedskih kruna) – do 50 odsto za opremu, a do 80 odsto za usluge finansirani su od strane Tillväxtverket, a preostalih 50 odsto, odnosno 20, finansira aplikant.

U toku je prvi poziv, a u avgustu se očekuje i drugi poziv za apliciranje za ovaj Program.

Više informacija o apliciranju za demonstracione projekte može se dobiti na linku: Demonstration Projects

Program otvara nova tržišta za „zelene“ tehnologije i rešenja i podstiče poslovna povezivanja u kojima učestvuju lokalni eksperti i organizacije. Takođe, Program finansira i planiranje grantova koji učesniku olakšava da razvije tehnologiju i unapredi znanje. Maksimalan iznos za finansiranje planiranja grantova iznosi 350.000 SEK (švedskih kruna).

Više informacija o planiranju grantova može se dobiti na linku: Planning Grants

Može se konkurisati za planiranje grantova ili za demonstracione projekte ili za oba.

Kontakt:
Nadja Berger
Project Manager for Georgia,
Moldova, Ukraine, Mozambique,
Tanzania and Serbia
Tel: +46 (0) 8 681 65 72

nadja.berger@tillvaxtverket.se

Samira Jabet
Tel: +46 (0) 8 681 65 72

samira.jabet@tillvaxtverket.se

Izvor: Privredna komora Srbije

You may also like...