Objavljen broj 6 EMC biltena

EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.Upravo je objavljen broj 6 EMC biltena. U njemu možete pročitati intervju sa Dr Radojem Lauševićem, zamenikom izvršnog direktora Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC) i direktorom projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji (EMC)“.

Saznaćete kako zaposleni odeljenja Centralnog registra Agencije za zaštitu životne sredine rade na poslovima formiranja baze podataka za Nacionalni registar izvora zagađivanja, ali i drugih baza podataka vezanih za zagađivanje životne sredine.

U biltenu je predstavljeno EMC izdanje, novo uputstvo za upotrebu TEAMS aplikacije,
“TEAMS rešenje prilagođeno Nacionalnom registru izvora zagađivanja“.

U šestom broju EMC biltena klijent – partner je HIP-Petrohemija a.d. Pančevo – u restrukturiranju, kompanija u kojoj se dugoročno misli o posledicama zagađenja životne sredine, srednjoročno se planiraju rešenja, a kratkoročno se reaguje na eventualne pojave zagađenja.

Pročitajte kako je Razvojna grupa EMC tima završila implementaciju: “TEST FAZA REŠENJA PRILAGOĐENOG NACIONALNOM REGISTRU IZVORA ZAGAĐIVANJA” .

EMC bilten izdaje Agencija za životnu sredinu Republike Srbije u okviru projekta „Uspostavljanje Centra za upravljanje životnom sredinom u Srbiji“.

Sadržaj broja 6 EMC biltena možete pogledati ili ga u celini preuzeti sa linka:
EMC bilten broj 6

 

 

You may also like...