Ulaganja EPS-a u obnovljive izvore energije

Veće i efikasnije korišćenje ”zelene” energije zacrtano je i Strateškim dokumentima razvoja energetike Republike Srbije, uz pažljivo i efikasno korišćenje strateškog resursa – uglja. Među prioritetima JP EPS je modernizacija postojećih malih hidroelektrana, gradnja novih malih HE, razvoj vetroelektrana i solarnih panela za koje se analiziraju moguće lokacije. Razmatraju se i projekti izgradnje postrojenja za sagorevanje komunalnog otpada i vić su potpisani memorandumi o razumevanju za razvoj ovakvih projekata sa Gradom Užicem i Gradom Kragujevcem.

Male HE

Planirano je da ove godine EPS samostalno završi gradnju male HE ”Prvonek”, snage 900 kw, koja se nalazi u okviru brane Prvonek kod Vranja. Vrednost investicije je oko 1,4 miliona evra, a godišnja proizvodnja ove male HE biće 2,5 do 3 miliona kwh.

EPS planira i izgradnju još 17 novih i revitalizaciju 15 postojećih malih HE. Sa malom HE ”Prvonek” to bi bilo ukupno 33 malih HE, čija bi snaga bila oko 82,5 MW.

Za modernizaciju postojećih u vlasništvu EPS-a i gradnju 8 novih malih HE na lokacijama vodoprivrednih zahvata kojima je moguće dodati energetsku namenu, aplicirano je za kredit od 45 miliona evra kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Planirano je da se tokom 2011. godine završi izrada generalnog projekta revitalizacije i modernizacije ovih malih HE, kako bi se potom raspisivali tenderi za nabavku opreme.

Planirano je da se u budućnosti izgradi još pet mini HE na lokacijama postojećih objekata EPS a njihova ukupna snaga bila bi 5 MW, dok bi godišnja proizvodnja bila oko 19 miliona kilovat – sati. Za sasvim nove male HE izabrane su četiri lokacije.

Energija vetra

JP EPS je poslednjih godina, pored razvoja malih hidroelektrana, započelo sa analizom korišćenja drugih vidova obnovljivih izvora energije. U tu svrhu su počela ispitivanja potencijalnosti vetra. Istraživanja su do sada obavljena na tri lokacije, a kao najisplativiji se pokazao lokalitet kostolačkog basena, na kome bi se posle izrade investiciono – tehničke dokumentacije pristupilo izrgradnji parka vetroelektrana.

 

You may also like...