Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava

U okviru projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, WWF (Svetski fond za prirodu) organizovao je posetu novinara specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“, jednom od poslednjih preostalih rečnih plavnih područja u Srbiji. Projekat, koji se realizuje uz podršku kompanije Coca-Cola, započeo je u januaru 2011. godine i deo je šire inicijative za obnovu vlažnih područja uz Dunav. Obuhvata obnovu vlažnih livada i bara na području Štrpca u specijalnom rezervatu prirode “Gornje Podunavlje” i obnovu ribnjaka Podunavlje u Parku prirode “Kopački rit” u Hrvatskoj.

U okviru projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, WWF (Svetski fond za prirodu) organizovao je posetu novinara specijalnom rezervatu prirode „Gornje Podunavlje“

Ovom prilikom, novinari su upoznati sa impresivnim predelima prirodnih staništa, biljnim i životinjskim svetom, kao i značajem rezervata za ljude koji žive na ovom području. Uz obilazak terena, novinari su se takođe upoznali i sa rezultatima radova na projektu, uverivši se u dragocenost biodiverziteta Gornjeg Podunavlja.

  • Vlažna područja su izuzetno važna za biološku raznovrsnost i osiguravaju mnoge dobrobiti i ekosistemske usluge, poput odbrane od poplava, vode za piće, pročišćavanja vode, turizma i rekreacije, itd. Cilj WWF-a je da zaštiti i obnovi plavna područja i močvare Dunava za dobrobit i ljudi i prirode. Naše aktivnosti su usmerene posebno na srednji i donji tok Dunava i njegove glavne pritoke, gde je preostalo najviše plavnih i močvarnih područja s velikim potencijalom za obnovu- izjavila je Duška Dimović, direktorka WWF-ovog programa za Srbiju.

SRP Gornje Podunavlje_lokalitet Strbac_foto Szilard KovacsVlažna područja su izuzetno važna za biološku raznovrsnost i osiguravaju mnoge dobrobiti i ekosistemske usluge, poput odbrane od poplava, vode za piće, pročišćavanja vode, turizma i rekreacije

WWF je obnovio ovo stanište i ponovo uspostavio ekološke funkcije bara i vlažnih livada u saradnji sa JP „Vojvodinašume“, koje upravlja zaštićenim područjem SRP „Gornje Podunavlje“, kao i uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljsvo i zaštitu životne sredine i Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode.

  • Revitalizacija lokaliteta “Štrbac” ima za cilj očuvanje vrsta kroz restauraciju staništa, očuvanje prirodnih izvorišta vode, kao i poboljšanje ponude eko-turizma u SRP “Gornje podunavlje”. Planirane aktivnosti su uspešno realizovane mehaničkim uklanjanjem žbunaste vegetacije zajedno sa korenom i iznošenjem materijala izvan granica rezervata, a u skladu sa uslovima zaštite prirode izdanim od strane Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode- kaže Đorđe Šimuinovački, pomoćnik direktora za šumarstvo i lovstvo u JP “Vojvodinašume”.

Projekat se sprovodi uz finansijsku podršku kompanije Coca-Cola, sa kojom WWF višestruko sarađuje u cilju obnove vlažnih staništa duž Dunava.

  • Coca-Cola širom sveta ukazuje na važnost održivog razvoja i razumnog raspolaganja vodom. 2007. godine, obavezali smo se da ćemo do 2020. lokalnim zajednicama i prirodnoj sredini vratiti količinu vode koju koristimo u proizvodnji svojih pića i ostalim proizvodnim postupcima. Smanjujemo procenat iskorišćavanja vode uz povećanje efikasnosti za 20 posto, radimo na usklađivanju svih proizvodnih procesa upotrebe vode i vraćanja vode u životnu sredinu, shodno standardu koji u potpunosti podržava vodeni život, i trudimo se da nadoknadimo iskorišćenu vodu, podržavajući projekte za razvoj lokalne zajednice i zaštitu prirode. Jedan od takvih projekata je i projekat obnove vlažnih staništa na Gornjem Podunavlju- rekla je Milica Stefanović, rukovodilac odeljenja za komunikaciju i odnose sa javnošću Coca-Cola kompanije.

Stav WWF-a je da samo zajedničkim naporima možemo da zaustavimo degradaciju prirodnog okruženja Zemlje i da očuvanjem biološke raznovrsnosti u svetu izgradimo budućnost u kojoj će ljudi živeti u harmoniji sa prirodom.

WWF – Svetski fond za prirodu

WWF je jedna od najvećih, širom sveta priznatih, nezavisnih organizacija, koja se bavi zaštitom prirode i ima skoro 5 miliona pristalica i aktivnu globalnu mrežu u više od 100 zemalja. Misija WWF-a je da zaustavi uništavanje životne sredine i da stvori budućnost u kojoj ljudi žive u skladu sa prirodom putem očuvanja svetske biološke raznovrsnosti, održivog korišćenje prirodnih resursa i smanjenja zagađenja i preterane potrošnje.

You may also like...