Unapređenje upotrebe solarne energije u Republici Srbiji

solar-pv-panelNa javni poziv, koji je u junu 2009. godine Agencija za energetsku efikasnost Republike Srbije uputila svim državnim institucijama, zainteresovanim za sticanje zvanja “saradnika na projektu” u kategorijama fotonaponskog i termosolarnog sistema, prijavilo se ukupno 45 institucija.

Od tog broja, 19 institucija je konkurisalo za dobijanje fotonaponskog sistema, a 35 za termosolarni sistem. Po prispeću prijava, stručni tim konsultanata na projektu (firma NIPSA iz Madrida-Španija) je, u saradnji sa Agencijom za energetsku efikasnost Republike Srbije, izvršio uži izbor kandidata i u decembru 2009. godine započeo aktivnosti obilaska onih institucija koje su ušle u “najuži izbor”. Nakon faze obilaska, pristupilo se postupku ocenjivanja prikupljenih rezultata.

Za “saradnike na projektu” postavljanja demonstraciono-eksperimentalnog postrojenja za fotonaponsku proizvodnju električne energije izabrane su tri srednje škole tehničke struke:


1. ETŠ Rade Končar, Beograd,

2. STŠ Mihajlo Pupin, Kula,

3. SŠ Varvarin, Varvarin


ETŠ Rade Končar BeogradSTŠ Mihajlo Pupin, KulaSŠ Varvarinpecijalna bolnica Gornja Toponica, Niš

Za “saradnika na projektu” instalacije fotonaponskog sistema, izabrana je Specijalna bolnica Gornja Toponica, Niš.

You may also like...