Otvoren Centar za organsku proizvodnju u Selenči

organska-salataMinistar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin otvorio je Centar za organsku proizvodnju u Selenči, koja je poznata po tradiciji u organskoj proizvodnji u ovom delu Vojvodine.

Prvi Centar za organsku proizvodnju, koji je formiran uz pomoć Ministarstva poljoprivrede osnovan je u Selenči. S obzirom na usitnjen posed u Srbiji, Ministarstvo poljoprivrede odlučio se za podsticanje organske proizvodnje, čiji je moto nekontaminirano zemljište, zdravstveno bezbedna hrana, a samim tim i zdrava populacija. Dužnost svake države je da u okviru zakonske regulative obezbedi osnove za proizvodnju kvalitetne i zdravstveno bezbedne hrane.

Otvorivši Centar ministar Dragin je istakao važnost usvajanja Zakona o organskoj proizvodnji, koji će omogućiti pored razvoja i povećanja površina pod organskom proizvodnjom, smanjenje zagađenja iz poljoprivrede, očuvanje kako vode i zemljišta, tako i prirodnog i agrobiodiverziteta, povećanje konkurentnosti i osvajanje tržišta uz povećani ekonomski efekat i racionalno iskorišćenje prirodnih resursa, ali i povećanje mogućnosti za zapošljavanje.

Ministar Dragin tom prilikom je izjavio i da je Zakon usaglašen sa najnovijom regulativom Evropske unije i stvara pravni okvir za obezbeđivanje da poslove sertifikacije rade samo kontrolne organizacije koju su ovlašćene od strane Ministarstva.

  • Uređivanjem rada kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji bićemo u mogućnosti da zaštitimo poreklo domaćeg proizvoda na sasa-draginstranom tržištu i imidž Srbije kao zemlje u kojoj je organska proizvodnja ne samo moguća, već se smatra ozbiljnim elementom razvoja poljoprivrede i sela. Takođe stvorićemo pozitivnu konkurenciju među kontrolnim organizacijama, a samim tim i konsekventno smanjenje cena sertifikatorskih uslugadodao je Dragin.

serbia-organicaMinistarstvo poljoprivrede je pomoglo pri formiranju Nacionalne asocijacije organskih proizvođača Serbia organica“ i pripremilo Nacionalni akcioni plan, koji će davati smernice razvoju organske proizvodnje u narednih pet godina. U poslednje dve godine intenzivnije subvencioniše organsku proizvodnju, a sve u cilju obezbeđivanja statusa trećih zemalja Srbiji u EU, da izjednači način poslovanja proizvođača i prometnika iz Srbije sa onima u EU.

You may also like...