Otvorena Direkcija za nacionalne referentne laboratorije

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Saša Dragin, je 23.12.2009. godine u Zemun polju, otvorio Direkciju za nacionalne referentne laboratorije.

laboratorijaOsnivanjem ove institucije ispunjen je jedan od najznačajnijih tehničkih zahteva EU u poljoprivredi, čime će se ubrzati put integracije srpske poljoprivrede u Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

Strateški prioritet Ministarstva je poboljšanje uslova za život i rad naših poljoprivrednika, ali i obezbeđivanje zdrave i kvalitetne hrane za potrošače.

Direkcija za nacionalne referentne laboratorije je osnovana u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane. Direkcija će obavljati poslove u oblasti bezbednosti hrane, zdravlja životinja, zdravlja bilja, sadnog materijala poljoprivrednog i ukrasnog bilja, rezidua, mleka i banke biljnih gena.

Osnivanjem Direkcije stvoriće se održiva i pouzdana mreža laboratorija u lancu hrane sposobna da zaštiti zdravlje ljudi, životinja, biljaka i životnu sredinu i unapredi ekonomiju Srbije obezbeđivanjem zdrave i kvalitetne hrane, kako za domaće, tako i za međunarodno tržište.

Konačno, akreditovanjem Direkcije za nacionalne referentne laboratorije prema strogim standardima EU biće obezbeđena dodatna sredstva za dalje usklađivanje sistema, kao i za dodatnu podršku srpskoj poljoprivredi, sa ciljem dostizanja još viših standarda čiji će cilj biti korišćenje sredstava iz budžeta EU namenjenih Zajedničkoj poljoprivrednoj politici nakon punopravnog članstva Srbije u EU.

Za uspostavljanje Direkcije Republika Srbija dobila je preko četiri miliona evra od Evropske Komisije.

You may also like...