PRERADA OTPADA U KRAGUJEVAČKOJ DEPONIJI

selekcija otpada Javno komunalno preduzeće Čistoća planira da do kraja ove godine otvori Centar za reciklažu otpada na površini od 1200 kvadratnih metara. Za opremanje Centra za reciklažu Javno komunalno preduzeće Čistoća će uložiti oko 3 miliona dinara, a prostor će biti zakupljen na 5 godina. Imajući u vidu količinu sekundarnih sirovina, može se konstatovati prema rečima direktora JKP Čistoća, Dragoljuba Grujovića da je gradski reciklažni potencijal na nivou od oko 2 miliona evra. Zato kragujevačka Čistoća uskoro kreće sa reciklažom papira, čime će pre svega biti smanjena količina ove vrste otpada na deponiji. U reciklažnom centru, u prvoj fazi rada, preradjivaće se papir, a kasnije i plastika, staklo, tekstil.U prvih mesec dana biće preradjeno 100 tona papira, a do proleća naredne godine tri puta veća količina. Prema Grujovićevoj proceni, samo od prerade papira, preduzeće bi trebalo da obezbedi mesečni prihod od oko 30 hiljada dinara ili 360 hiljada godišnje. U okviru pripreme za reciklažu, Čistoća je, posle 20 godina, obnovila posao otkupa starog papira i u proteklih mesec dana sakupila 30 tona. Na teritoriji grada biće postavljeni plavi kontejneri za odlaganje starog papira i kartonske ambalaže, a moći će da se dovozi i na gradsku deponiju i u Centar za reciklažu. Poslovno opredeljenje gradske Čistoće je da kroz izvesno vreme Centar za reciklažu postane samostalno preduzeće, kao i da prerada otpada ne bude samo u gradu nego i u selima, rekao je Grujović.

You may also like...