Priručnik za odgovornog vlasnika psa

Organizacija Link plus, u saradnji sa Kinološkom akademijom i Fondacijom za razvoj domaćinstva pas odgovornog vlasnikaobjavila je Priručnik za odgovornog  vlasnika psa, prvu knjigu na našim prostorima koja se bavi principima odgovornog vlasništva i održivim sistemskim rešenjem problema napuštenih kućnih ljubimaca. Autori knjige su dr vet. med. Dunja Kovač, dr vet. med. mr sci. Darko Drobnjak i Nataša Vukmirović. Recenzenti su prof. dr Marijana Vučinić, redovna profesorka Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, dr Ana Batrićević, naučna saradnica Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu i prof. dr Milivoje Urošević, međunarodni kinološki sudija za sve rase pasa. Dizajner priručnika je mr Darko Vuković, profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.
U idealnoj situaciji, kada bi ljudi odgovorno postupali sa svojim kućnim ljubimcima, napuštene životinje ne bi živele na ulici, a prihvatilišta bi pružala smeštaj samo životinjama koje su oduzete zbog zlostavljanja ili ako vlasnik iz opravdanih razloga ne može dalje da brine o njima. S obzirom da živimo u društvu koje još uvek nije spremno za skladan suživot sa životinjama, naše ulice postale su dom velikom broju napuštenih pasa i mačaka.

Priručnik za odgovornog vlasnika psa

U knjizi su predstavljene osnove odgovorne brige o psima, kako kućnim ljubimcima, tako i napuštenim psima koji žive na ulici i u prihvatilištima u Srbiji. Naglasak je na temama koje dosad nisu bile na odgovarajući način predstavljene u našoj javnosti. Stoga je priručnik namenjen i predstavlja doprinos edukaciji budućih i sadašnjih vlasnika pasa, kao i staratelja napuštenih pasa, te predstavnika državne uprave, lokalnih samouprava i zoohigijenskih službi, i predstavlja stručno i edukativno štivo sa pouzdanim informacijama.

Priručnik je podeljen u više tematskih celina. U okviru poglavlja o odgovornoj brizi o psu, razmatraju se: odabir, usvajanje i kupovina psa, odnos deteta i psa, odlike zdravog psa, zdravstvena zaštita i bezbednost psa, pružanje prve pomoći i postupanje sa psom na putovanju. Poglavlje o komunikaciji čoveka i psa sadrži objašnjenja bitna za verbalnu i neverbalnu komunikaciju sa psom, socijalizaciju i habituaciju psa, njegovo treniranje, vaspitanje i šetnju, boravak u parkovima za pse i prevenciju ujeda. Poglavlje o odgovornom starateljstvu napuštenih pasa, osim razmatranja uzroka tog problema, sadrži objašnjenja načina pomaganja napuštenim psima, uključujući i starateljstvo i prihvatilišta, a predložene su i solucije umesto napuštanja pasa. Na kraju, predstavljeno je i pravilno postupanje u slučaju smrti psa.
Knjiga može da se poruči direktno od Tima Priručnika za odgovornog vlasnika psa, slanjem poruke preko stranice ili putem emaila linkplusbgd@gmail.com

Izvor: Organizacija Link plus

You may also like...