Program obuke trenera za proces strateškog planiranja

Otvoren poziv za ToT za strateško planiranje

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji pokreće Program obuke nove generacije trenera/ica za proces strateškog planiranja u organizacijama civilnog društva.

 

TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa (TACSO RC GI) uz podršku TACSO kancelarije u Srbiji pokreće Program obuke nove generacije trenera

Osnovni cilj je jačanje civilnog društva kroz doprinos procesima strateškog planiranja pojedinačnih organizacija i mreža organizacija civilnog društva kako bi u potpunosti ostvarili svoj potencijal za društvene promene u oblastima u kojima deluju. Očekuje se da Program ostvari sledeće rezultate:

1. Osnaživanje pojedinaca da uspešno odgovore na potrebe organizacija civilnog društva u vezi sa strateškim planiranjem
2. Promocija trenerica i trenera, njihovih veština i znanja u okviru civilnog društva
3. Osnaživanje trenerske baze TACSO Resursnog centra Građanskih inicijativa

Program će se odvijati u vidu dvomodularne obuke (dva trodnevna treninga) i mentoring podrške, u okviru kojih će biti predstavljene tehnike i alati potrebni za uspešno strateško planiranje, a sa ciljem jačanja facilitatorskih veština budućih trenera/ca. U periodu između dva modula polaznici/ce će imati obavezu da se angažuju kroz izradu zadataka čije je uspešno ispunjavanje jedan od uslova za nastavak učešća u programu. Zadaci će se sastojati od rada sa konkretnim organizacijama civilnog društva na kreiranju strateških dokumenata, a uz mentorsku podršku eksperata TACSO RC GI. Treneri/ce će u svom daljem radu primenjivati standard TACSO RC GI. Konačni zadatak trenera/ica će biti izrada Strateškog plana jedne organizacije ili mreže civilnog društva (sopstvene ili po izboru). Kadidati/kinje koju uspešno završe obuku dobiće sertifikat.

Realizacija je planirana za period između februara 2016. i maja 2016. godine. Prvi modul će biti održan od 26. do 28. februara u Beogradu, a drugi tokom aprila 2016. godine (precizni termin održavanja drugog modula će biti naknadno određen).

Obukom će biti obuhvaćeno 20 polaznika/ca. Kandidati/kinje treba da zadovolje sledeće kriterijume:

  • Osnovno poznavanje procesa strateškog planiranja
  • Poznavanje osnova funkcionisanja i rada organizacija civilnog društva i mreža
  • Posedovanje osnovnih trenerskih veština (veštine prezentacije i facilitacije)
  • Senzibilisanost za rad sa ranjivim i marginalizovanim grupama

Odabir će vršiti komisija na osnovu CV-ja i aplikacionog formulara. Komisija zadržava pravo da pojedine kandidate/kinje pozove na intervju radi dodatne procene navedenih kvalifikacija.

Detalji međusobnih očekivanja i obaveza učesnika/ca i organizatora biće utvrđeni nakon završenog procesa selekcije. TACSO Resursni centar Građanskih inicijativa snosi sve troškove treninga za trenere (putovanje do mesta obuke, smeštaj, hrana, materijali za rad).

Svi zainteresovani kandidati/kinje se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika i slanjem CV i na mejl info.rs@tacso.org do 16.02.2016. Za sva dodatna pitanja možete nam se obratiti na navedeni mejl ili putem telefona na 011/3284188, a kontakt osoba je Bojana Selaković.
Odabrani/e kandidati/kinje biće obavešteni o ishodu procesa selekcije do 19.02.2016. godine.

Izvor: Građanske inicijative

You may also like...