Projekat METRIS VINE

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja zajedno sa Udruženjem vinara Šumadije započela je krajem jula realizaciju projekta na unapređenju rada proizvođača vina kao i na proizvodnji vina na teritoriji centralne Srbije.

Cilj projekta METRIS vine, čija je vrenost 10 miliona dinara, je razvoj novih poslovnih usluga u oblasti vinarstva i vinogradarstva na teritoriji Šumadijskog regiona.

Šumadijski vinogradi

Udruženje vinara Šumadije, koje čine vinarije članice, ima za cilj zaštitu geografskog porekla šumadijskih vina i njihovu promociju među najpoznatijim svetskim regijama. Tradicija gajenja vinove loze na ovim prostorima ne zaostaje za tradicijom Francuske ili Italije, ali su krajnji rezultati neuporedivi na štetu vinara Šumadije. Ovim projektom biće unapređen tehnološki proces rada, angažovanjem profesionalnih tehnolog menadžer, opremanjem laboratorije za ispitivanje kvaliteta vina, biće uvedena zajednička funkcija kontrole kvaliteta.

  • Po meni je najinteresantnije što je urađena nova etiketa, kako vinari kažu nove vrste vina, koja će se zvati Šumadija. To će Nenad Popović direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravljabiti kupaža nekoliko sorti grožđa i biće urađena probna serija oko hiljadu litara i tržišno testiranje, a pre toga ekonomsko tehnički elaborat za proizvodnju i zaštita geološkog porekla nove vrste. Želimo da radimo ono što rade Italijani i da se jednog dana zna koja vina ima Šumadija. Imali smo čitav niz promotivnih događaja, u Andrić gradu, Belom dvoru zatim imamo sajam vina, a promocija projekta biće kroz izradu filma, monografija, web sajta – rekao je Nenad Popović direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

Opšti cilj projekta METRIS vine je doprinos razvoju privrede na teritoriji Centralne Srbije kroz unapređenje mehanizama za podršku preduzetništvu. Realizacijom ovog projekta biće otvorena nova radna mesta, u najvećoj meri za proces proizvodnje grožđa.

You may also like...