Projekti javnog zagovaranja

Institut za održive zajednice u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj sprovodi petogodišnji program, čiji je cilj podizanje kapaciteta građanskog društva u Srbiji, i širenje njegovog uticaja na javni život. Tim povodom u Kragujevcu je održana prezentacija konkursa za dodelu donacija organizacijama građanskog društva.

Institut za održive zajednice-ISC

Inicijativa javnog zagovaranja građanskog društva pomaže građanima da preuzmu odgovornost za oblikovanje zajednice u kojoj žive. Grantovi za javno zagovaranje dodeljuju se organizacijama građanskog društva, u cilju realizacije projekata koji su specifični, konkretni i usredsređeni na ostvarivanje pozitivnih promena kroz konkretne aktivnosti.

usaid

  • Ovo je već druga runda prezentacija novog zahteva za dostavljanje projekata od strane organizacija civilnog društva i radi se o projektu koji Američka agencija za međunarodni razvoje (USAID), primenjuje zajedno sa Institutom za održive zajednice i to prema rečima, Dragane Stevanović – Kolaković iz USAID na jačanju civilnog društva posebno njihove sposobnosti zagovaranja. Radi se o petogodišenjem programu koji se završava 2011 godine, a kako ona kaže sredstva će biti data najboljim organizacijama koje dostave svoje predloge a koji su vezani za odgovornost vlade, ekologiju i socijalna i ljudska prava.

U okviru drugog kruga donacija od organizacija građanskog društva očekuje se da se uhvate u koštac sa problemima koje upravo nameće vreme u kome živimo, a to je kontrola javnih budžeta, posebna briga o ugroženim zajednicama, zaštiti životne sredine.

  • Kada kažemo briga mislimo na institucionalnu brigu kao i na pomoć, koju građanskog društvo može da pruži u rešavanju problema kao što su deponije, podizanje svesti o potrebi uvođenja reciklaže i uopšte zaštite životne sredine kao mogućeg izvora zarade, kaže Srđan Staletović iz Instituta za održive zajednice. To se posebno odnosi na socioekonomska prava jer on misli da je ekonomska kriza i na Srbiju ostavila traga, pa je vreme da se posvetimo pravima radnika kako ih zaštiti i pomoći im u periodu koji dolazi.

Ovaj krug donacija trebalo bi da pojača inače dobru vezu organizacija građanskog društva i institucija. Institut za održive zajednice kroz ove projekte želi da podrži rad onih organizacija koje se bave problemima građana, podrži inovativne i kreativne aktivnosti. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci Američke agencije za međunarodni razvoj. Ukupna vrednost petogodišnjeg programa iznosi 14,2 miliona dolara. Za ovu rundu grantova izdvojeno je 800 hiljada dolara, a rok za prijem predloga projekta je 15 oktobar.

You may also like...