Saniranje opasnog otpada od ambalaže u poljoprivredi

 

Projekat pod nazivom ”Saniranje opasnog otpada od ambalaže u konvencionalnoj poljoprivredi”, ima za cilj razvoj komunalne higijene i upravljanje otpadom u selima grada Kragujevca. Projekat koji se odnosi na unapređenje životne sredine u selu, finansira Lokalni fond za zaštitu životne sredine grada Kragujevca.

 

Članovi Pokreta žena ”Knjeginja Milica” želeli su da zaštite životnu sredinu na područjima gde se proizvodi hrana, uklanjanjem ostataka opasnog otpada i njegove ambalaže koja ostaje na poljima ili divljim deponijama. Kako u našim selima za sada ne postoji organizovano prikupljanje i iznošenje smeća, a naročito ambalaže od toksičnih hemikalija, ovim projektom želeli su da pronađu rešenje za njihovo bezbedno iznošenje. Projekat će trajati dva meseca, a aktivnosti na edukaciji poljoprivrednih proizvođača odvijaće se u selima Cvetojevac, Novi Milanovac i Botunje.

 

  • Kad pokažemo da je ambalaža koju koriste za skladištenje i čuvanje đubriva, opasna za zdravlje ljudi, zemljište, vazduh, vodu na taj način poljoprivredni proizvođači uvideće koliko su pesticidi i hemijska sredstva opasni po njihovo zdravlje. Ovaj projekat je jako važan jer će biti osnova za dalji rad sa ljudima koji žele da se bave poljoprivredom – objašnjava Ljiljana Ćirović iz Pokreta žena ”Knjeginja Milica”.

 

Sela nemaju mesta ni za privremeno odlaganje smeća, a ni znanja o tome šta je opasan otpad. Uz sve to postoji i rizik zbog ostatka opasnog otpada i njegove ambalaže, koju poljoprivrednici u nedostatku pravog rešenja bacaju u prirodu. Zato će u ovaj projekat biti uključena i komunalna preduzeća, koja će zajedno sa Pokretom žena, obezbediti mesta u selima gde će se smeće odlagati. Time će biti zaštićeni poljoprivredni proizvođači u ovim selima, ali i kupci njihovih proizvoda.

 

You may also like...