Školski udžbenici za očuvanje planete

Izdavačka kuća Škola plus prva će u Srbiji početi sa izdavanjem udžbenika za osnovne škole sa međunarodnim sertifikatom FSC CoC – FSC Lanac Odgovornosti (Forest Stewardship Council Chain of Custody). Ovaj sertifikat potvrđuje da je korišćeni papir proizveden po najvišim međunarodnim ekološkim standardima odgovornog upravljanja šumama, odnosno zaštite životne sredine.

škola plus

  • Velika nam je čast i zadovoljstvo što se na ovaj način priključujemo globalnoj promociji odgovornog ponašanja prema šumama i zaštiti životne sredine – izjavio je Novica Pavličić, direktor izdavačke kuće Škola plus i dodao, želeli bismo da naši đaci  od najranijeg doba imaju svest o značaju čuvanja prirode i njenih bogatstava. Mi koristitmo papir koji je nastao obradom drveta koje dolazi iz šuma u kojima se seče onoliko drveća koliko je potrebno da šuma može sama da se prirodnim putem obnovi, čime se sprečavaju neplanske seče i prekomerna eksploatacija šuma.

FSC sertifikat izdaje Međunarodni Savet za upravljanje šumama osnovan u Torontu (Forest Stewardship Council – FSC), a njime se potvrđuje da su prirodni resursi za izradu papira dobijeni iz šuma kojima se odgovorno upravlja.

Škola plus je izdavačka kuća osnovana 1996. godine s ciljem da objedini različite kulturološke i umetničke težnje, izbori se za njihovu afirmaciju i učini ih, putem razvijene, organizacione, izdavačke i pozorišne delatnosti, dostupnim široj javnosti. Od samog nastanka kompanije, izdavačka delatnost bila je usmerena na decu, mlade i one koji uče. Prirodno je iz toga proizašlo da je Škola plus sada jedna od malog broja izdavačkih kuća licencirana za izdavanje udžbenika i pomoćne školske literature (izdanja iz matematike, fizike, srpskog jezika, informatike…) Takođe, literaturom duhovnog sadržaja (edicija Slave) i knjigama za decu (edicija Velikani srpske istorije – u pripremi) Škola plus se obraća svima koji rade na ličnom i opštem razvoju duhovnosti. U širokoj paleti izdanja postoje i ona retka (Rečnik irskog jezika), kao i ona sa sadržajem za svakodnevnu upotrebu. Pored izdavačke delatnosti bavi se i obukom  dece o zaštiti životne sredine kroz umetnost i obrazovanje, pa je tako učestvovala u organizaciji projekata Limenku recikliram knjigu biram, Limenkica ulaznica i osnovala Dečje pozorište čarapa.

You may also like...