Sporazum EPS-a i „Edisona“ o gradnji TE „Kolubara B“

Elektroprivreda Srbije i italijanska kompanija Edison potpisali su 30.juna. 2011.godine preliminarni ugovor o saradnji na projektu Kolubara B. Preliminarni ugovor su potpisali Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a i Andrea Testi, direktor za međunarodne energetske poslove kompanije „Edison“.

Ovaj ugovor predstavlja osnov za nastavak zajedničkih aktivnosti koje praktično počinju odmah posle potpisivanja ugovora. Očekuje se da će studija izvodljivosti biti završena u prvom kvartalu 2012. godine nakon čega bi EPS i Edison formirali zajedničku projektnu kompaniju.

U okviru svoje ponude na međunarodnom tenderu koji je raspisao EPS, Edison je ponudio optimizaciju tehničkog rešenja i izgradnju dva bloka bruto snage od po 375 megavata sa 37 odsto neto efikasnosti blokova, gde bi oprema koja će biti ugrađena u novu elektranu zadovoljila najstrože kriterijume zaštite životne sredine prema domaćoj i evropskoj regulativi. Za radove koji su počeli još 1988. godine, kada je počela gradnja elektrane, kao i opremu koja je do sada ugrađena i nabavljena, a koju EPS treba da unese kao ulog u zajedničku kompaniju koja će graditi novu elektranu, EPS-u je ponuđen udeo u vlasništvu od 36,4 odsto.

Sektor EPS-a za odnose s javnošću

 

You may also like...