Srbija po energetskom sistemu 74. u svetu 

Srbija se po performansama energetskog sistema spustila za tri mesta, na 74. poziciju među 126 zemalja, pokazao je izveštaj “Indeks performansi globalne energetske arhitekture 2016” koji je 2. marta objavio Svetski ekonomski forum (SEF).

Najbolje performanse energetskog sistema u svetu ima Švajcarska, od članica EU najbolje rangirana je Švedska a poslednji na globalnoj listi je Bahrein. Analitičari SEF ocenili su da geopolitički konflikti, “sajber” bezbednost i promene u energetskoj infrastrukturi predstavljaju najveći izazov, ali i najveću šansu, za energetsku arhitekturu u svetu.

Srbija je u prethodnom izveštaju SEF, za 2015. godinu, bila 71. od 125 zemalja.

energetska slika

Energetski sistemi zemalja ocenjivani su po tri kriterijuma – ekonomski rast i razvoj, ekološka održivost i pristup energiji i bezbednost i Srbija je po prvom na 73, po drugom na 96. a po trećem kriterijumu na 72. mestu u svetu.

Među rangiranim zemljama iz okruženja, najbolju energetsku arhitekturu ima Albanija, koja je na 17. mestu globalne liste, a sledi Hrvatska na 18. poziciji dok je Bosna i Hercegovina 93. U prethodnom izveštaju Albanija je bila 13, Hrvatska 21. a BiH 102.

Godišnje rangiranje Svetskog ekonomskog foruma treba da pomogne zemljama da odgovore na izazove energetske transformacije i identifikuju prilike u svojim energetskim sistemima.

Najbolje plasirane na globalnoj listi ponovo su Švajcarska (1.) i Noreška (2.) jer obe imaju dobro izbalansirane energetske sisteme. Švedska je 3, Francuska 4, Danska 5, Austrija 6. a Španija 7. i tih sedam zemalja ima isti broj poena (0,8 na listi od 0 do 1 gde je 1 najviše).

Najjače ekonomije slabije rangirane

SEF ocenjuje da su vodeće svetske ekonomije i dalje slabije rangirane jer njihova energetska tranzicija traje duže zbog kompleksnosti energetskih sistema. Kako se navodi, uz izuzetak Francuske, nijedna od 12 zemalja sa najvećim bruto domaćim proizvodom (BDP) u svetu nije među deset prvoplasiranih.

Kako se navodi, Švedska je najbolje plasirana među članicama EU zahvaljujući velikom udelu goriva sa manjom emisijom ugljenika u energetskom miksu i daljem povećanju ulaganja u obnovljive izvore energije.

Francuska je nabolja među zemljama Grupe 20 zbog bolje ekološke održivosti i bezbednosti pristupa energiji nego u mnogim drugim iz grupe najvećih svetskih ekonomija.

Iza visoke pozicije Danske stoji obnovljiva energija, odnosno proizvodnja energije iz vetra, Austrija je dobila poene za dobar pristup energiji i bezbednost uz dobro diversifikovan energetski miks a dobra pozicija Španije delom je rezultat činjenice da je reč o “ekonomiji niskog intenziteta energije”.

SAD su 48. na svetu po performansma energetskog sistema, Japan je 50, Brazil je sa 25. mestom najbolje plasirana zemlja BRIKS, Rusija je 52, Južna Afrika 76, Indija 90. a Kina 94.

U fokusu ovogodišnjeg izveštaja su energetska bezbednost i pristup energiji jer je na tom polju u toku brza tranzicija u kojoj važnu ulogu ima više faktora, uključujući brz rast energije iz obnovljivih izvora.

Kada je reč o diversifikaciji izvora energije kao riziku i šansi za unapređenje energetskog sistema, SEF ocenjuje da taj trend delom predvodi ekspanzija obnovljivih izvora koji nude niske i stabilne operativne troškove.

Više razvijenih zemalja, uključujući Austriju, Finsku, Dansku, Portugaliju, Nemačku i Francusku, predvode energetsku tranziciju na alternativne i obnovljive izvore.

Gledano na globalnom nivou, kapaciteti za proizvodnju struje iz obnovljivih izvora skočili su za 650% u poslednjih deset godina i učestvuju sa 6% u ukupnoj proizvodnji struje.

Indeks performansi globalne energetske arhitekture SEF je prvi put uradio 2013. a Srbija je uključena 2015. godine. Taj indeks je SEF razvio u saradnji sa konsultantskom kućom Eksenčer (Accenture) sa ciljem da ponudi dodatne podatke koji će pomoći u oceni učinka nacionalnih energetskih sistema.

Izvor: EurActiv.rs  

You may also like...