Treća konferencija Foruma partnera u Užicu

treća konferencija foruma partnera

Treću konferenciju Foruma partnera u primeni Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja u Užicu, otvorio je potpredsednik Vlade Republike Srbije za evropske integracije i ministar za nauku i tehnološki razvoj Božidar Đelić. Strategija kojom su određeni prioriteti u evropskim integracijama, ekonomskom razvoju, socijalnoj zaštiti i očuvanju životne sredine, Vlada je usvojila u junu prošle godine. Srbija od nje nije odustala, bez obzira na aktuelnu ekonomsku i finansijsku krizu. Na putu ka evropskim integracijama značajno je osposobiti kapacitete državnih institucija i lokalnih samouprava za korišćenje sredstava evropskih fondova. Ovo je posebno značajno u fazi pripreme projektne dokumentacije za konkurisanje projektima za IPA fondove, što će omogućiti da Srbija iskoristi veća finansijska sredstva.

foruma partnera

  • Napredak je uočen u evropskim integracijama, nauci, tehnologiji, informatici i zaštiti životne sredine, ali je još mnogo toga ostalo da se uradi kako bi Srbija u dogledno vreme dostigla razvijene evropske zemlje – istakao je Đelić. Moramo da nastavimo na tom putu koji će biti socijalno odgovoran i neće usloviti socijalno raslojavanje društva, ali i da poštujemo standarde ekološke zaštite i da nam ekonomija bude zasnovana na znanju – poručuje Đelić sa ovog skupa koji je okupio predstavnike državnih institucija, nevladinih organizacija, akademske zajednice, medija, privrednih komora i lokalnih samouprava.

Grad Užice realizuje preko 40 projekata

Nakon konferencija održanih u Paraćinu i Kragujevcu, treća konferencija Foruma partnera posvećena je razmatranju prvih izveštaja u sprovođenju Strategije i Akcionog plana koji je Vlada usvojila 24. aprila 2010. godine. Lokalne samouprave su nosioci velikog broja aktivnosti u sprovođenju i realizaciji Strategije pa je od velikog značaja napredak u sprovođenju u primeni lokalnih strategija održivog razvoja i podizanje njihovih kapaciteta.

Boždar Đelic sa novinarima

  • Grad Užice u ovom trenutku realizuje preko 40 projekata koji su pre svega vezani za poboljšanje kvaliteta života ljudi koji žive na ovom prostoru – istakao je gradonačelnik Užica Jovan Marković i dodao da je značaj projekata u tome što se radi u saradnji sa Vladom Republike Srbije i nadležnim ministarstvima. Posebno je od strateškog značaja za ovaj kraj projekat izgradnja auto puta od Požege do Višegrada, konverzija aerodroma Ponikve u civilne svrhe, realizacija projekta izgradnje sanitarne regionalne deponije, gasifikacija i toplifikacija grada i izgradnja energane – objašnjava on.

U radnom delu konferencije prezentovane su najnovije informacije o korišćenju sredstava fondova predpristupne pomoći EU i razmatrane teme kao što su mogućnosti doprinosa poslovnog sektora održivom razvoju, saradnja u okviru sektorskih mreža, mogućnosti lokalnih samouprava za uštedu investiranjem u energetski efikasno javno osvetljenje kao i napredak lokalnih samouprava u izradi i sprovođenju strategija održivog razvoja. javno osvetljenje kao i napredak lokalnih samouprava u izradi i sprovođenju strategija održivog razvoja.

O iskustvima u izradi lokalne strategije održivog razvoja između dve konferencije Foruma partnera govorio je Srđan Matović član Gradskog veća za životnu sredinu, održivi razvoj i saradnju sa udruženjima grada Kragujevca.

  • Koristeći iskustva stečena prilikom izrade i sprovođenja Strategije na nacionalnom nivou, grad Kragujevac je uspešno osnovao svoj forum partnera i radne grupe za pripremu izrade strategije održivog razvoja – istakao je on.

Jedna od inicijativa koja je okupila sve aktere i partnere u rešavanju pitanja upravljanja otpadom i koja predstavlja jednu od sektorskih mreža je Nacionalna platforma za reciklažu. Ona je neformalna savetodavna društvena organizacija u kojoj učesnici sa zajedničkim interesima grade prostor za stupanje, lobiranje i koordinaciju u cilju pronalaženja najboljih mogućih izvodljivih rešenja primenljivih za sve lokalne zajednice u Srbiji. Nacionalna platforma za reciklažu treba da generiše inicijative za inovativna rešenja ka postizanju ciljeva Vlade u vezi sa društveno odgovornim upravljanjem otpadom kroz okupljanje uspešnih inicijativa i projekata upravljanja otpadom i reciklaže.

Ključni partneri u ostvarivanju mnogih ciljeva održivog razvoja su privredni subjekti koji su u ovom Forumu zastupljeni preko regionalnih prvrednih komora i Privredne komore Srbije. Poslovni sektor ima značajnu ulogu u dostizanju održive ekonomije, održive proizvodnje i potrošnje, uvođenju društveno odgovornog poslovanja kao i smanjenju štetnih uticaja na životnu sredinu. Posebno treba izdvojiti mogućnosti u oblasti povećanja energetske efikasnosti i povećanju udela proizvodnje i korišćenja energije iz obnovljivih izvora.

Na Trećoj konferenciji Foruma partnera Darinka Radojević, koordinator Nacionalne strategije održivog razvoja, predstavila je dalje planove za unapređenje rada Foruma partnera i najavila mogućnost komunikacije i razmene informacija putem interaktivnog sajta. Takođe je pozvala učesnike konferencije da iskoriste mogućnost uspostavljanja kontakata i razmene informacija, budu što konstruktivniji u svojim predlozima i da preduzmu konkretne korake u definisanju i realizaciji zajedničkih projekata.

You may also like...