Ugovori za otkup energije iz obnovljivih izvora

JP Elektroprivreda Srbije je na svoj sajt http://www.eps.rs/zaposetioce.htm postavila svu dokumentaciju koja je potrebna vlasnicima elektrana koji proizvode električnu energiju iz obnovljivih izvora energije da sa EPS-om potpišu ugovore o otkupu „čistih“ kilovat-sati.

solarni paneli

Na sajtu EPS-a se nalaze dve uredbe Vlade Srbije – Uredba o uslovima za sticanje statusa povlašćenog proizvođača električne energije i kriterijumima za ocenu ispunjenosti tih uslova i Uredba o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem obnovljivih izvora energije i kombinovanom proizvodnjom električne i toplotne energije.

Na osnovu ovih uredbi, JP Elektroprivreda Srbije je uradila neophodna propratna dokumenta vezana za ove uredbe. Tako se na sajtu EPS-a, na istoj stranici, nalaze: obrazac Zahteva za zaključivanje ugovora o otkupu električne energije, model Ugovora o otkupu električne energije i još pet priloga koji se odnose na konkretne obaveze povlašćenih proizvođača električne energije. Obrazac Zahteva za zaključivanje ugovora o otkupu električne energije, kao i ostala potrebna dokumentacija, može se preuzeti sa sajta.

Detaljno uputstvo kako se popunjavaju dokumenta, kome se dostavljaju i sa kim se komunicira u JP EPS, dati su u Zahtevu za zaključivanje ugovora o otkupu električne energije.


You may also like...