Vanredne kontrole sakupljanja zaštićene vrste borovnice

borovniceRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine, tokom jula i početkom avgusta, obavila je vanredne inspekcijske kontrole sakupljanja i prometa zaštićene vrste borovnice na području Predeo izuzetnih odlika Vlasina i opštinama Crna Trava i Kriva Feja.

 

Kontrole su obavljane u saradnji sa policijom i čuvarskom službom Javnog preduzeća Direkcije za građevinsko zemljište i puteve, koja je upravljač PIO Vlasina.

 

Kontrole su obavljene i u otkupnim stanicama, na silaznim putevima i u preduzećima koja se bave sakupljanjem i prometom borovnice na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga.

 

Inspekcijom je utvrđeno da su sva preduzeća koja se bave otkupom i prometom borovnice posedovala potrebnu dokumentaciju, odgovarajuće dozvole za sakupljanje Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja.

 

Tokom kontrole na području Parka prirode Golija, na putevima kojima berači dovoze borovnicu u Ivanjicu radi dalje prodaje, zaustavljeno više od stotinu vozila. U dva vozila je i pronađeno oko 100 kilograma ploda borovnice ubranih nelegalnim sredstvima: češljevima i beraljkama. Protiv počinilaca su podnete prekršajne prijave.

 

Na teritoriji Nacionalnog parka Kopaonik i na Staroj planini borovnica još uvek nije zrela za branje i vremenske prilike ne pogoduju beračima, ali se kontrole redovno obavljaju.

 

Inspekcija je utvrdila da se nepravilnosti mahom odnose na upotrebu nedozvoljenih sredstava prilikom branja. U odnosu na prethodne godine zabeleženo je manje slučajeva sakupljanja zelene borovnice.

 

Tokom kontrola privremeno je oduzeto više od 80 nedozvoljenih sredstava za branje borovnice – češljeva. Inspekcija će podneti 44 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka.


You may also like...