Zbrinjavanje opasnog otpada u Šapcu i Bariču

U budžetu za 2015. godinu planirana su i odobrena sredstva za dva prioritetna projekta zbrinjavanja opasnog otpada Prva iskra, Barič i „ECO-GAS MGS“, Šabac. Opasan otpad koji se nalazi na ovim lokacijama biće konačno zbrinut u toku 2015. godine.

Zbrinjavanje opasnog otpada

Država je već izdvojila 120 miliona dinara da bi se do kraja maja zbrinulo oko 750 tona opasnog otpada sa lokacije u Bariču.
Količina opasnog otpada koji je na neuslovan način uskladišten u Šapcu je oko 92 tone, a za njegovo uklanjanje iz ovogodišnjeg budžeta je obezbeđeno oko 10 miliona dinara.

U skladištu u Šapcu, koja je u jednom periodu bila vlasništo firme Ekotank iz Beograda, u periodu od jula do oktobra 2010. godine sakupljen je opasan otpad sa teritorije cele Srbije.
Projekat zbrinjavanja otpada iz Šapca pokrenut Zaključkom Vlade Srbije od 26. juna 2009. godine, a finansijska sredstva je trebalo da se obezbede preko bivšeg Fonda za zaštitu životne sredine. Nakon prestanka rada tog Fonda projekat je stao i opasan otpad se i danas nalazi na lokaciji koju je u međuvremenu kupilo preduzeće „ECO-GAS MGS“, iz Beograda.

Na teritoriji Srbije ukupna količina uskladištenog otpada je 5000 tona prema procenama i nalazi se u u 70 firmi u restrukturiranju.

You may also like...